Du tittar nu på "Kemi tabeller"

Övningen är mellan språken "Svenska" och "Engelska" och innehåller 37 ord.

Nr Svenska Engelska
1vätejonH+
2litiumjonLi+
3natriumjonNa+
4kaliumjonK+
5ammoniumjonNH4+
6magnesiumjonMg^2+
7kalciumjonCa^2+
8bariumjonBa^2+
9aluminiumjonAl^3+
10silverjonAg+
11kopparjonCu^2+
12järn(II)jonFe^2+
13järn(III)jonFe^3+
14zinkjonZn^2+
15blyjonPb^2+
16fluoridjonF-
17kloridjonCl-
18bromidjonBr-
19jodidjonI-
20oxidjonO^2-
21sulfidjonS^2-
22nitridjonN^3-
23hydridjonH-
24saltsyraHCl
25svavelsyraH2SO4
26salpetersyraHNO3
27kolsyraH2CO3
28fosforsyraH3PO4
29hydroxidjonOH-
30vätesulfatjonHSO4-
31sulfatjonSO4^2-
32nitratjonNO3-
33vätekarbonatjonHCO3-
34karbonatjonCO3^2-
35divätefosfatjonH2PO4-
36vätefosfatjonHPO4^2-
37fosfatjonPO4^3-

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |