Fysik / Allmänna diskussioner

Här hittar du frågor gällande fysik som inte ryms inom de övriga avdelningarna eller specifika fysikfrågor som är svåra att nivåbestämma.

Close