1 svar
94 visningar
Samah96 10
Postad: 7 jun 2022 10:23 Redigerad: 7 jun 2022 12:59

2.) Bokslut – värdera lage

Du jobbar på Mjukt Papper AB och ska värdera lagret.  Följande inköp har gjorts: 31-mar 100 artiklar x 49 kronor, 30-jun 125 artiklar x 46 kronor, 27-sep 175 artiklar x 45 kronor och 15-dec 75 artiklar x 48 kronor. Lagrets ingående värde var 0 kr och inventeringen 31-dec visar att det finns 125 artiklar på lagret. Det verkliga värdet[1] är  46 kronor.
2a) Beräkna anskaffnings-värdet. Visa beräkning.
Ingående     0

100              49

125              46

175              45

75                 48

 

75x48= 3600

50x45= 2250

Anskaffningsvärdet = 5850kr

 

 
2b) Beräkna verkliga värdet. Visa beräkning.
Anskaffningsvärdet 125 artiklar = 5850kr

Verkliga vädet 125 x 46                 =5750 kr

Lvp = 5850 kr anskaffningsvärdet

 
2c) Redovisa lägsta lagervärde.

Motivera svar.
-3% inkurans   5850 x 0,97= 5674,5 kr

2d) Beräkna SVK:  Sålda Varors Kostnad (någon kan hjälpa mig )
 Dracaena Online 6849 – Moderator
Postad: 7 jun 2022 12:59

Samah96, det är inte tillåtet att ha fler trådar om samma fråga. Detta eftersom det skapa onödigt dubbelarbete. Jag låser denna så får diskussionen forsätta i din orginala tråd. /Dracaena, moderator

Tråden är låst för fler inlägg

Close