mattegeni1 är nöjd med hjälpen!
mattegeni1 2362
Postad: 3 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019

Fyrhörningens koordinater

Punkterna (-4; 6), (5; 7), (6; -2) och (-6; -4) är hörnen i en fyrhörning. Bestäm koordinaterna för den punkt där fyrhörningens diagonaler skär varandra. Svara exakt!


Rubriken ändrad från ”Akut kan någon snäll själ hjälpa mig med att lösa talet?” då ingen åtgärd vidtogs trots tillsägelse i tråden nedan. /Teraeagle, moderator

mattegeni1 skrev:

Punkterna (-4; 6), (5; 7), (6; -2) och (-6; -4) är hörnen i en fyrhörning. Bestäm koordinaterna för den punkt där fyrhörningens diagonaler skär varandra. Svara exakt!
 

Hej och välkommen till Pluggakuten!

Denna uppgift går att lösa på flera olika sätt.

Börja med att markera hörnen i ett koordinatsystem och rita fyrhörningen och dess diagonaler.

En lösningsmetod är följande:

Diagonalerna sammanfaller med två räta linjer. Om du kan uttrycka dessa räta linjer på "k-form" så kan du enkelt hitta skärningspunkten.

Kommer du vidare då?

mattegeni1 2362
Postad: 3 sep 2019

Såhär har jag räknat ut det

EKV = k * x + m

k=6-(-2)        8
   --------  = ----- =
   (-4-6)       -10

6=(-8)
    ------  * (-4) + m
    (10)

6=40
    ---- + m
    10

m=6-2=2

Ekvation för linje 1 = y= - (8/10)x +2
linje 2 har ekvation y=x+2
sätt in y från ekvation 2 i ekvation 1 =
x+2= -(8/10)x +2
x+(8/10)x=0
(10/10)x+(8/10)x=0
x=0
y=x+2
y=0+2
y=2
y=2
Det skär varandra i punkten (0,2)

Är jag ute och cyklar eller är det rätt svar?

mattegeni1, du har större chans att få hjälp om du följer Pluggakutens reger:

1) Ge din tråd ett namn som beskriver fad frågan handlar om. Det skall också vara lätt att se skillnad mellan dina trådar - detta underlättar för oss som svarar, så att vi kan känna igen dina olika trådar. Det står också speciellt i reglerna (och i rutan där du skriver in din rubrik) att du skall undvika ordet Hjälp!!! och liknande uttryck.
2)Visa hur du har tänkt, hur du har försökt och hur långt du har kommit.
/moderator

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 3 sep 2019 Redigerad: 3 sep 2019
mattegeni1 skrev:

Såhär har jag räknat ut det

EKV = k * x + m

k=6-(-2)        8
   --------  = ----- =
   (-4-6)       -10

6=(-8)
    ------  * (-4) + m
    (10)

6=40
    ---- + m
    10

m=6-2=2

Ekvation för linje 1 = y= - (8/10)x +2
linje 2 har ekvation y=x+2
sätt in y från ekvation 2 i ekvation 1 =
x+2= -(8/10)x +2
x+(8/10)x=0
(10/10)x+(8/10)x=0
x=0
y=x+2
y=0+2
y=2
y=2
Det skär varandra i punkten (0,2)

Är jag ute och cyklar eller är det rätt svar?

Du tänker rätt och har hittat rätt k-värden för linjerna, men du har fått fram fel värde på första linjens m-värde.

Du har att 6=-810·-4+m6=-\frac{8}{10}\cdot -4+m.

Det ger att 6=3210+m6=\frac{32}{10}+m, inte 6=4010+m6=\frac{40}{10}+m som du skrev.

Andra linjen är helt rätt.

Och du tänker rätt när du sedan kombinerar ekvationerna med varandra.

Men du får fel svar eftersom du använder fel m-värde som sagt.

---------------------------

Har du ritat fyrhörningen?

Då kan du även använda den figuren för att rimlighetskontrollera ditt svar. 

Ser diagonalerna ut att skära varandra i den punkt du har räknat fram? 

mattegeni1 2362
Postad: 3 sep 2019

Diagonalerna bildar två linjer i planet.

Linje 1 går från punkt (-4,6) till (6,-2). Låt oss räkna ut ekvationen för denna linje

y = k*x + m

där k är lutningen, dvs ändring i y-led dividerat med ändring i x-led

k = (6-(-2)) / (-4-6) = 8/-10 = -8/10

Vi får att y = -(8/10)*x + m, nu måste vi räkna ut värdet på m. Detta gör vi genom att sätta in ett värde på x och y som vi känner till, vi väljer punkten (-4,6) och får

6 = -(8/10)*(-4) + m
6 = 40/10 + m
m = 6 - 4 = 2

ekvationen för linje 1 är alltså

y = -(8/10)*x + 2


På samma sätt får vi att linje 2 har ekvationen

y = x + 2


Dessa två linjer skär varandra i en punkt, vilken ges av ekvationssystemet

y = -(8/10)*x + 2 ekvation 1
y = x + 2 ekvation 2

sätt in y från ekvation 2 i ekvation 1 så får vi

x + 2 = -(8/10)*x + 2
x + (8/10)*x = 0
(10/10)*x + (8/10)*x = 0
(18/10)*x = 0

x = 0

 

vi har alltså fått ut att dessa linjer skär varandra i en punkt då x = 0, vi räknar ut vilket y värde vi får i den punkten med hjälp av ekvation 2

y = x + 2
y = 0 + 2
y = 2

y = 2


De skär alltså varandra i punkten (0,2)

 

Har jag räknat rätt nu?

Första steget för att lösa den här uppgiften bör vara att rita. Har du gjort det?

Nej du gör samma fel som tidigare, när du räknar ut m-värdet för första linjen.

Du skriver att (-8/10)*(-4) = 40/10, men det stämmer inte. Det blir 32/10.

----

Om du ska multiplicera ett bråk med ett heltal så ska du multiplicera bråkets täljare med heltalet, dvs den nya täljaren ska vara (-8)*(-4), vilket är lika med 32, inte 40.

-----

Här är felet du gör (rödmarkerat):

mattegeni1 2362
Postad: 3 sep 2019

är hela talet fel eller det kanske ska vara -40 då?

Har du ritat? Det ger en bra bild av vad det är du är ute efter.

mattegeni1 2362
Postad: 3 sep 2019

ja jag har ritat fast min kamera är sönder på mobilen kan inte ta kort på mina anteckningar och ritningar men har kommit fram till att 40 är rätt men att jag glömde skriva minustecken alltså -40 framför stämmer det nu?

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 3 sep 2019 Redigerad: 3 sep 2019
mattegeni1 skrev:

är hela talet fel eller det kanske ska vara -40 då?

Fram till röda ringen är allt rätt.

Varken 40 eller -40 är rätt.

Det verkar som om du är osäker på multiplikation av bråk.

Vi tränar lite på det här. Jag börjar så får du fylla i där det står punkter.

-----

Först några lätta tal:

(1/2)*2 = (1*2)/2 = 2/2 = 1

(1/2)*3 = (1*3)/2 = 3/2

(1/2)*4 = (1*4)/2 = 4/2 = 2

(1/2)*5 = ... ja vad blir detta?

------

Och nu några lite svårare:

(3/5)*1 = (3*1)/5 = 3/5

(3/5)*2 = (3*2)/5 = 6/5

(3/5)*3 = (3*3)/5 = 9/5

(3/5)*4 = ...ja vad blir detta?

-----

Och så några med minustecken:

(7/3)*(-1) = (7*(-1))/3 = -7/3

(7/3)*(-2) = (7*(-2))/3 = -14/3

(7/3)*(-3) = (7*(-3))/3 = -21/3 = -7

(7/3)*(-4) = ...ja vad blir detta?

-----

Dubbla minustecken:

(-9/5)*(-1) = ((-9)*(-1))/5 = 9/5

(-9/5)*(-2) = ((-9)*(-2))/5 = 18/5

(-9/5)*(-3) = ((-9)*(-3))/5 = 27/5

(-9/5)*(-4) = ...ja vad blir detta?

-----

Och så "examinationen":

(-8/10)*(-1) = ((-8)*(-1))/10 = 8/10 = 4/5

(-8/10)*(-2) = ((-8)*(-2))/10 = 16/10

(-8/10)*(-3) = ((-8)*(-3))/10 = 24/10

(-8/10)*(-4) = ...ja vad blir detta?

mattegeni1 2362
Postad: 3 sep 2019

3,2 blir det är allt efter 40 fel då och måste göras om?

mattegeni1 skrev:

3,2 blir det är allt efter 40 fel då och måste göras om?

3,2 är rätt.

Ja allt efter 40 är fel och måste göras om.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

Så det blir m= 6-3,2=2,8

Ekvationen för linje 1 är alltså

Y=-(8/10)*2,8 

 

är allt rätt nu?

Laguna 12522
Postad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

Så det blir m= 6-3,2=2,8

Ekvationen för linje 1 är alltså

Y=-(8/10)*2,8 

 

är allt rätt nu?

Ska det inte vara ett x någonstans i den ekvationen?

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

Så det blir m= 6-3,2=2,8

Ekvationen för linje 1 är alltså

Y=-(8/10)*2,8 

 

är allt rätt nu?

Nej inte riktigt. Du glömde ett x i ekvationen och har multiplicerat med k-värdet istället för att addera det.

  • k-värdet är -8/10 = -4/5
  • m-värdet är 14/5

Linjen kan alltså beskrivas med sambandet y = -(4/5)x + 14/5.

Nu kan du fortsätta som tidigare, dvs kombinera denna ekvation med ekvationen för den andra linjen y = x + 2.

Kommentar: När de skriver "svara exakt" så förväntar de nog sig att du ska svara i bråkform och inte med decimaltal.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

ok nu när jag sitter o räknar om allt igen blir min hjärna nollställd förstår inte ens hur jag fick 

k = (6-(-2)) / (-4-6) =   8/-10 = -8/10 <---------- hur blev 8/-10 till -8/10

satt med min syster och försökte lösa men nu förstår jag inte ens hur jag kom fram till detta kan någon hjälpa att förklara hur jag fick till detta?

Förläng bråket med -1

mattegeni1 skrev:

ok nu när jag sitter o räknar om allt igen blir min hjärna nollställd förstår inte ens hur jag fick 

k = (6-(-2)) / (-4-6) =   8/-10 = -8/10 <---------- hur blev 8/-10 till -8/10

satt med min syster och försökte lösa men nu förstår jag inte ens hur jag kom fram till detta kan någon hjälpa att förklara hur jag fick till detta?

8-10\frac{8}{-10} och -810\frac{-8}{10} är samma tal (talet -0,8). Det kan vi visa på följande sätt:

8-10\frac{8}{-10}

Multiplicera med -1 i både täljare och nämnare:

(-1)·8(-1)·(-10)\frac{(-1)\cdot8}{(-1)\cdot (-10)}

Förenkla nämnaren, (-1)*(-10) = 10:

(-1)·810\frac{(-1)\cdot8}{10}

Förenkla täljaren, (-1)*8 = -8:

-810\frac{-8}{10}

Klart 

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

men hur ska jag veta när jag ska förlänga och just med -1 snälla kan du förklara känner mig så trögfattad 

Laguna 12522
Postad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

men hur ska jag veta när jag ska förlänga och just med -1 snälla kan du förklara känner mig så trögfattad 

Är du med på att 1-1=-1\frac{1}{-1} = -1?

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

nu förstår jag bättre men ska man alltid försöka ändra och få minuset i täljaren istället för nämnare? och är det alltid med talet 1 så man får liknande tal som man hade??

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

nu förstår jag bättre men ska man alltid försöka ändra och få minuset i täljaren istället för nämnare? och är det alltid med talet 1 så man får liknande tal som man hade??

Som sagt, talet -0,8 kan skrivas på flera olika sätt:

8-10=-810=-810=-0,8\frac{8}{-10}=\frac{-8}{10}=-\frac{8}{10}=-0,8

Inget av dessa sätt är fel, men det anses oftast vara "snyggast" att undvika minustecken i nämnaren om det går.

För att bli av med ett minustecken i nämnaren kan du förlänga med -1.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

ok nu förstår jag nu är jag igen på m=6-3,2=2,8 hur ska jag fortsätta eller är det fel?

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

ok nu förstår jag nu är jag igen på m=6-3,2=2,8 hur ska jag fortsätta eller är det fel?

Det är rätt. Läs det här svaret igen.

Det är inte direkt fel, men det syns inte att det är ett exakt tal (det skulle kunna ha varit ett avrundat värde). Skriv om det till bråkform.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

Nej inte riktigt. Du glömde ett x i ekvationen och har multiplicerat med k-värdet istället för att addera det.

k-värdet är -8/10 = -4/5
m-värdet är 14/5
Linjen kan alltså beskrivas med sambandet y = -(4/5)x + 14/5.

Nu kan du fortsätta som tidigare, dvs kombinera denna ekvation med ekvationen för den andra linjen y = x + 2.

Kommentar: När de skriver "svara exakt" så förväntar de nog sig att du ska svara i bråkform och inte med decimaltal.

Jag förstår verkligen inte... suck...  kan du förklara lite enklare varför tog du just -8/10 delat på 2? och hur blev m värdet 14/5  känner mig värdelös på mattematik 

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

m=6-32/10x=28/10 

ekvationen för linje 1 är alltså y=-(8/10)*x+28/10

stämmer det nu eller är jag ute och cyklar?

Jag förstår verkligen inte... suck...  kan du förklara lite enklare varför tog du just -8/10 delat på 2? och hur blev m värdet 14/5  känner mig värdelös på mattematik 

Man förkortade med 2. Läs här. Och så gjorde man om 2,8 till bråkform: 2,8 betyder 2 ental och 8 tiondelar. Man kan växla 2 hela till 20 tiondelar, så då har man totalt 28 tiondelar, eller 28/10. Förkorta med 2.

mattegeni1 skrev:

m=6-32/10x=28/10 

ekvationen för linje 1 är alltså y=-(8/10)*x+28/10

stämmer det nu eller är jag ute och cyklar?

Ja nu stämmer det.

Nästa steg är att du går vidare på samma sätt som du gjorde tidigare, dvs att du löser ekvationssystemet

y = -(8/10)x + 28/10

y = x + 2

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

y=-(8/10)x+28/10/2 =
y= -4/5x+14/5

hur ska jag fortsätta nu?

Du har ett ekvationssystem med två obekanta och två ekvationer. Brukar du föredra substitutionsmetoden eller additionsmetoden (grafisk metod funkar inte så bra här p g a ganska krångliga siffror)?

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019

Nu har du två ekvationer och du ska hitta den gemensamma lösningen, dvs punkten där linjerna skär varandra:

y = -(4/5)x + 14/5

y = x + 2

Gör nu som du gjorde i slutet av detta svar

Dvs sätt in x + 2 (y från ekvation 2) istället för y i den första ekvationen och lös ut x.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

nu har jag kommit fram till 8/10x+x=8/10

hur ska jag fortsätta? och säg till om siffrorna är fel är ni supersnälla

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

8/10x+x=8/10  <----- här tar jag båda sidor dividerat med 8/10 får jag 1 på. båda sidor allts

1x+x=1
ska jag ta 1x upphöjt till 2 då= 1 

eller är jag i en helt annan värld och räknar?????!

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

8/10x+x=8/10  <----- här tar jag båda sidor dividerat med 8/10 får jag 1 på. båda sidor allts

1x+x=1
ska jag ta 1x upphöjt till 2 då= 1 

eller är jag i en helt annan värld och räknar?????!

Det är rätt fram till (8/10)x + x = 8/10

Sedan ska du lägga ihop (8/10)x med x på vänstersidan.

Gör då om så att du får gemensam nämnare på de båda talen, dvs förläng termen x med 10.

Så här

x = (10/10)*x = (10x)/10

Sen kan du sätta de två termerna på gemensamt bråkstreck och addera dem.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

hur lägger jag ihop (8/10)x+x ???? blir det (8/10)x upphöjt till 2 då eller? jag förstår inte vad x är för jag ska lägga ihop med siffror

Smaragdalena Online 47361 – Moderator
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019

eller är jag i en helt annan värld och räknar?????!

Ja det verkar så. Du borde lösa ekvationen x+2=-45x+145x+2=-\frac{4}{5}x+\frac{14}{5}. Börja med att multiplicera båda sidor med 5, så att du blir av med nämnaren i högerledet.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

smaragdalena varför har jag och du två olika ekvationer 

du säger x+2=-4/5x+14/5

och jag säger 8/10x+x=8/10

varför har vi olika ekvationer vems är rätt??? 

och hur sätter jag ihop 8/10x med x hur räknar man det?

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

snälla kan någon svara så jag blir klar någon gång är mot slutet

Laguna 12522
Postad: 4 sep 2019

Titta på den här sidan: https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/algebra/ekvationslosning 

mattegeni1 skrev:

smaragdalena varför har jag och du två olika ekvationer 

du säger x+2=-4/5x+14/5

och jag säger 8/10x+x=8/10

varför har vi olika ekvationer vems är rätt??? 

och hur sätter jag ihop 8/10x med x hur räknar man det?

Vad du har för ekvation har jag inte någon aning om. Jag har den ekvation som Yngve instruerade dig att skriva. Lös den!

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

snart ger jag upp.... nu är det bara jobbigt när jag inte vet hur jag ska räkna vidare 

x=(10/10)x=(10x)/10 
x=1x=1

hur ska jag fortsätta nu är jag bara jätte  ledsen då jag hållt på med denna uppgift sedan igår

Du har ekvationen x+2=-4/5x+14/5. Visa hur du löser den steg för steg! Börja med att multiplicerabåda sidor med 5, så att du blir av med nämnarna i högerledet.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

kan någon snälla hjälpa mig ut från den här röran :(

x=(10/10)x=(10x)/10 
x=1x=1 

stämmer det och ska jag fortsätta räkna eller vad ska jag ta mig till 

mattegeni1 skrev:

kan någon snälla hjälpa mig ut från den här röran :(

x=(10/10)x=(10x)/10 
x=1x=1 

stämmer det och ska jag fortsätta räkna eller vad ska jag ta mig till 

Jag "försöker hjälpa dig ur den här röran", men första steget är att du försöker lösa rätt ekvation.

Smaragdalena skrev:
Du har ekvationen x+2=-4/5x+14/5. Visa hur du löser den steg för steg! Börja med att multiplicerabåda sidor med 5, så att du blir av med nämnarna i högerledet.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

x+2=4/5x+14/5 *5=

x+10=20/25x+70/25=

x+10=20x+70=

x=20x+70-10=

x=20x+60

sedan vet jag inte hur man fortsätter hjälp!!

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

x+2=4/5x+14/5 *5=

x+10=20/25x+70/25=

x+10=20x+70=

x=20x+70-10=

x=20x+60

sedan vet jag inte hur man fortsätter hjälp!!

Eftersom Smaragdalena är offline så hjälper jag dig framåt.

Ekvationen är 

x+2=-45x+145x+2=-\frac{4}{5}x+\frac{14}{5}

Multiplicera båda sidorna med 5 för att bli av med nämnarna på högersidan:

5·(x+2)=5·(-45x+145)5\cdot (x+2)=5\cdot (-\frac{4}{5}x+\frac{14}{5})

Multiplicera in femmorna i parenteserna på båda sidor:

5x+10=5·(-45x)+5·1455x+10=5\cdot(-\frac{4}{5}x)+5\cdot\frac{14}{5}

Multiplicera femmorna med täljarna på högersidan:

5x+10=-5·45x+5·1455x+10=-\frac{5\cdot4}{5}x+\frac{5\cdot14}{5}

Förkorta båda termerna på högersidan med 5:

5x+10=-4x+145x+10=-4x+14

Addera 4x till båda sidor:

5x+10+4x=-4x+14+4x5x+10+4x=-4x+14+4x

Förenkla båda sidor:

9x+10=149x+10=14

Subtrahera 10 från båda sidor:

9x+10-10=14-109x+10-10=14-10

Förenkla båda sidor:

9x=49x=4

Dividera båda sidor med 9:

x=49x=\frac{4}{9}

Två frågor:

  1. Förstod du alla steg?
  2. Kommer du vidare själv nu?
mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

ja jag förstod alla steg nu tack och lov så det blir 

x=4/9

då får vi att ut att dessa linjer skär varandra i punkten x=4/9  sen ska vi med hjälp av ekvation 2 räkna ut y värdet

k= -(8/10)
x=4/9

y=(4/9)+2

Är det klart nu eller har jag gjort fel?

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

k=-(8/10)

x=4/9 

y=4/9-(8/10)= 0,3555= 
y=35/10

är detta svaret eller är det fel?

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

ja jag förstod alla steg nu tack och lov så det blir 

x=4/9

då får vi att ut att dessa linjer skär varandra i punkten x=4/9  sen ska vi med hjälp av ekvation 2 räkna ut y värdet

k= -(8/10)
x=4/9

y=(4/9)+2

Är det klart nu eller har jag gjort fel?

Nästan klar.

Ekvation 2 ger att y = x + 2.

Eftersom x = 4/9 så får vi att y = 4/9 + 2.

Gör nu om 2 till niondelar (dvs förläng termen 2 med 9 så att du får en gemensam nämnare). Du kan då skriva termerna på gemensamt bråkstreck och på så sätt addera dem.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

y=4/9+2

y=4/9+2/1

y=9 * (4/9) + 9* (2/1)

y=36/81+18/9=
y=2 44/100

detta verkar fel då de för stora tal...

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

          44
y=2 -----            är detta svaret som vi letar efter?
         100

Yngve 19179 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 4 sep 2019 Redigerad: 4 sep 2019
mattegeni1 skrev:

y=4/9+2

y=4/9+2/1

y=9 * (4/9) + 9* (2/1)

y=36/81+18/9=
y=2 44/100

detta verkar fel då de för stora tal...

Nej du ska bara förlänga talet 2.

När du förlänger talet med 9 så ska du multiplicera det med 99\frac{9}{9}.

Dvs 2=99·2=1892=\frac{9}{9}\cdot 2=\frac{18}{9}

EDIT: ändrade en 2:a till en 9:a /Smaragdalena, moderator

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

Är det klart nu eller ska man fortsätta räkna?

mattegeni1 skrev:

Är det klart nu eller ska man fortsätta räkna?

Du är inte klar.

Det y-värde du räknade fram var inte rätt.

Det gäller att x = 4/9 och att y = 4/9 + 2

Eftersom 2 kan skrivas som 18/9 så gäller det att y = 4/9 + 18/9.

Kan du nu själv fortsätta och förenkla detta så att du får fram rätt värde på y?

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

ska jag ta täljare dividerat med 2?

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

snälla kan någon hjälpa mig vidare så det blir ett slut på den här uppgiften någon gång :(

Läs igenom tråden och försök själv. Meningen med Pluggakuten är att du skall få den hjälp du behöver för att kunna lösa dina uppgifter sjåälv, inte att någon skall servera dig färdiga lösningar på dina problem. Du har fått massor av uppmaningar om vilket steg du skall göra som nästa steg - gör det i stället för att gnälla om att du inte får tillräckligt med hälp! Det är du som har bollen. /moderator

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

jag är tacksam för all hjälp uppskattar var enda kommentar jag vill bara veta om jag ska dividera med 2 eller inte?

Har du ritat? Då borde detbgå ett se ungeförluga koordinater för skärningspunkten.

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

Det ser alltså ut som om x har ett värde mellan 0 o h 1, och y ett värde mellan 2 och 3. Stämmer det med  dina framräknade värden?

mattegeni1 2362
Postad: 4 sep 2019

4/9+18/9 har jag men jag vet att jag måste förenkla men vet inte vilken siffra jag ska dela med eller hur jag ska gå tillväga känner mig helt ärlig värdelös och ledsen just nu

Om du menar värdet oå y-koordinaten så blir det 22/9, det kan inte förkirtas.

Vilket är svaret på frågan?

mattegeni1 2362
Postad: 5 sep 2019

Eftersom 2 kan skrivas som 18/9 så gäller det att y = 4/9 + 18/9.

Kan du nu själv fortsätta och förenkla detta så att du får fram rätt värde på y?

såhär skrev yngve att jag skulle förenkla ska jag inte förkorta då?

mattegeni1 2362
Postad: 5 sep 2019

Då är svaret på frågan att linjerna går igenom 22/9?

mattegeni1 2362
Postad: 5 sep 2019

Jag vet att ni ställt upp och hjälpt otroligt mycket men har svårt för matte tycker bara det är jobbigt när man inte vet hur man ska fortsätta 😞😞

mattegeni1 2362
Postad: 5 sep 2019

I (4/9,22/9) BD och AC skär varandra Är det rätt nu?

mattegeni1 skrev:

Eftersom 2 kan skrivas som 18/9 så gäller det att y = 4/9 + 18/9.

Kan du nu själv fortsätta och förenkla detta så att du får fram rätt värde på y?

såhär skrev yngve att jag skulle förenkla ska jag inte förkorta då?

Yngve skrev att du skulle förenkla, inte förkorta. Det går inte att förkorta 22/9 eftersom 22 och 9 inte har några gemensamma faktorer.

mattegeni1 skrev:

I (4/9,22/9) BD och AC skär varandra Är det rätt nu?

Ja det stämmer.

Misströsta inte. Du har bara glömt bort vissa grundläggande saker, till exempel hur man adderar bråktal.

Här kan du få en enkel förklaring till varför summan blir just 22/9:

Tänk dig att du jobbar på ett konferenscenter och ska gå till köket och hämta pajbitar till två grupper.

Alla pajer är skurna i niondelar och varje person ska ha en niondels paj var. 

Den ena gruppen består av 4 personer, så till dem behöver du hämta 4 st niondelar, dvs 4/9 paj.

Den andra gruppen består av 18 personer, så till dem behöver du hämta 18 st niondelar, dvs 18/9 paj.

Nu står du i köket och undrar hur många pajbitar, dvs hur många niondelar du ska ta med dig totalt så att det räcker till båda grupperna?

Få se nu, ena gruppen ska ha 4 bitar och den andra ska ha 18 bitar, det blir 22 bitar totalt.

Du ropar in i köket: "Tjugotvå pajbitar, tack!"

4/9 + 18/9 = 22/9

--------

Du kan repetera mer om bråkräkning genom att läsa här.

mattegeni1 2362
Postad: 5 sep 2019

Tack ni är bäst!!!!💕💕💕

mattegeni1 skrev:

Tack ni är bäst!!!!💕💕💕

Tack själv. Bra att du är envis.

En kommentar till pajexemplet.

Eftersom alla pajer var skurna i lika stora delar (niondelar) så var det enkelt att summera antalet pajbitar. Detta motsvaras i matematiken av att bråk som har samma nämnare är enkla att addera/subtrahera.

Vi pratar därför ofta om att göra bråk liknämniga, dvs göra så att bråken får samma nämnare. Det var precis det du gjorde med heltalet 2, du gjorde om det till niondelar för att enkelt kunna addera det talet med 4/9.

För att ändra en nämnare kan du förlänga eller förkorta bråket. Det viktiga är då att du multiplicerar/dividerar både nämnare och täljare med samma tal, för annars ändrar du bråkets värde.

mattegeni1 2362
Postad: 5 sep 2019
Yngve skrev:
mattegeni1 skrev:

ok nu när jag sitter o räknar om allt igen blir min hjärna nollställd förstår inte ens hur jag fick 

k = (6-(-2)) / (-4-6) =   8/-10 = -8/10 <---------- hur blev 8/-10 till -8/10

satt med min syster och försökte lösa men nu förstår jag inte ens hur jag kom fram till detta kan någon hjälpa att förklara hur jag fick till detta?

8-10\frac{8}{-10} och -810\frac{-8}{10} är samma tal (talet -0,8). Det kan vi visa på följande sätt:

8-10\frac{8}{-10}

Multiplicera med -1 i både täljare och nämnare:

(-1)·8(-1)·(-10)\frac{(-1)\cdot8}{(-1)\cdot (-10)}

Förenkla nämnaren, (-1)*(-10) = 10:

(-1)·810\frac{(-1)\cdot8}{10}

Förenkla täljaren, (-1)*8 = -8:

-810\frac{-8}{10}

Klart 

får jag fråga dig Yngve vad använder du för program för att skriva bråktal här i textrutan? har inlämningar med matteuppgifter måste skriva det i text och inte papper då jag läser på distans.. vill gärna veta hur du skrev in bråktal, streck osv tacksam för svar!!

mattegeni1 skrev:
får jag fråga dig Yngve vad använder du för program för att skriva bråktal här i textrutan? har inlämningar med matteuppgifter måste skriva det i text och inte papper då jag läser på distans.. vill gärna veta hur du skrev in bråktal, streck osv tacksam för svar!!

Självklart. Här på Pluggakuten använder jag något som kallas LaTex-koder för att få bråktal, exponenter mm att se snygga ut.

Men du ska nog använda någon annan metod, beroende på vilket ordbehandlingsprogram du använder för att skriva dina inlämningar.

Är det Microsoft Word, Google Docs/Google Dokument eller något annat?

Dessa ordbehandlare har inbyggda hjälpmedel för att skriva in matematiska symboler.

mattegeni1 2362
Postad: 6 sep 2019

Jag använder mig av word online tror jag det heter på onedrive tror du det finns mågon metod där?

mattegeni1 skrev:

Jag använder mig av word online tror jag det heter på onedrive tror du det finns mågon metod där?

Det går säkert.

Kolla om detta kan var något.

mattegeni1 2362
Postad: 6 sep 2019

Jag hittade bara dessa symboler?

Laguna 12522
Postad: 6 sep 2019

Jag googlade "word online math" och det kom upp en del intressant, men jag såg inget riktigt bra.

Det går inte i Word Online, men det går i desktop-versionen av Word:

Så här ser det ut i skrivbordsversionen (desktop) av Word:

mattegeni1 2362
Postad: 11 sep 2019

tack Yngve du är så himla snäll att jag inte har ord för det 

Svara Avbryt
Close