17 svar
55 visningar
Det. är nöjd med hjälpen!
Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Alkoholer

Vad är typiskt för ämnesklassen alkoholer?

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Har du letat på det mest uppenbara stället?Om nej, varför inte? Om ja, vad är det du behöver mer hjälp med?

Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Jag har letat på internet och i böcker men hittar inte ett svar.

Vad hittade du på Smaragdalenas länk?

Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Information om alkoholer.

Mycket riktigt, och vad stod det under rubriken "Kända alkoholer och deras egenskaper"?

Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Det står en hel del men inget som jag har användning av.

Varför har du ingen användning av den informationen? Vad är det för egenskaper du letar efter?

Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Jag letar efter vad som är typiskt för klassen.

AlvinB 3484
Postad: 26 maj 2019

I den allra första meningen står precis vad du letar efter.

Är det denna mening du har problem med att förstå?

Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Jag tycker inte att det är vad jag letat efter.

Vad, mer specifikt, är det du letar efter? 

AlvinB 3484
Postad: 26 maj 2019 Redigerad: 26 maj 2019

Nähä. Vad är det du letar efter då?

Så som jag tolkar din fråga "Vad är typiskt för en alkohol?" tycker jag att svaret borde vara "Det är en organisk förening innehållande en eller flera hydroxylgrupper".

Om du är ute efter något annat måste du precisera det. Är du kanske ute efter typiska egenskaper hos alkoholerna, som att de är polära, (vissa) är lättantändliga och (vissa) är lösliga i vatten?

Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Vad som är typiskt för ämnesklassen.

AlvinB 3484
Postad: 26 maj 2019
Det. skrev:

Vad som är typiskt för ämnesklassen.

Nu går vi i cirklar. Vi har givit dig flera förslag till svar på vad vi tror du menar med denna fråga, men du säger att du är ute efter något annat. Vad är du ute efter?

Är det egenskaper hos de flesta alkoholer, som att de är polära, lättantändliga, lösliga i vatten, inte leder ström o.s.v.?

Det. 46
Postad: 26 maj 2019

Jag skrev precis vad jag är ute efter.

Vad är det du inte har användning av det här citatet, som är klippt direkt från "Kända alkoholer och deras egenskaper":

Kända alkoholer inkluderar de två enklaste envärda alkoholerna metanol och etanol. Metanol, CH3OH, som också kallas metylalkohol eller träsprit, är mycket giftigt och uppstår vid torrdestillation av trä. Etanol, CH3CH2OH, som också kallas etylalkohol eller helt enkelt alkohol eller sprit, har verkan som rusdryck och bildas vid jäsning av sockerarter.

Den enklaste tvåvärda alkoholen är etandiol, C2H4(OH)2, som även kallas etylenglykol eller bara glykol. Etandiol är mycket giftigt, och framställs vanligen genom att etenoxid, framställd av eten genom en katalytisk reaktion, får reagera med vatten.

Den enklaste trevärda alkoholen är propantriol, C3H5(OH)3, som även kallas glycerol eller glycerin. Propantriol framställs genom förtvålning av fetter.

Enklare alkoholer som metanol, etanol och propanol (CH3CH2CH2OH) samt några flervärda alkoholer som etandiol (glykol) och propantriol (glycerol) är lättlösliga i vatten och är vid rumstemperatur färglösa vätskor, medan tyngre alkoholer är vanligen fasta. Metanol, etanol och propanol har en karakteristisk lukt och brinner med klar, blå låga.

Det. skrev:

Jag skrev precis vad jag är ute efter.

Du har inte sagt det på ett sådant sätt att vi förstår vad det är du är ute efter. Det är tydligen varken hur en alkohol är uppbyggd eller vad en alkohol har för egenskaper (de båda delsvar jag skulle ta med i svaret på din fråga) utan något annat, men vi förstår inte vad.

Svara Avbryt
Close