7 svar
91 visningar
Maha20 är nöjd med hjälpen
Maha20 90
Postad: 16 sep 14:17

Alleler

Vid definitionen av multipla alleler tas exemplet med att blodgrupper har 3 alleler, vad menas med det? Jag vet att det kan finnas 2 alleler på en kromosom i ett kromosompar. Men anlaget för blodgrupp A resp. blodgrupp B kan väl inte finnas på samma kromosom i ett kromosompar? Hur kan blodgrupper ha 3 alleler inom ett kromosompar? 

mag1 6428
Postad: 16 sep 21:10

Nej en individs anlag finns inte på samma kromosom, en allel per kromosom. Men det finns tre olika alleler, och två alleler i.o.m. att det finns två kromosomer.

Följande ger lite mer kött på benen:

https://www.1177.se/Stockholm/fragor--svar/nationellt/liv--halsa/hur-arvs-blodgrupper/

Maha20 90
Postad: 17 sep 16:10

Men i min biologi bok står det att: ''När fler än två genvarianter kan förekomma på en viss plats i en kromosom, talar man om multipla alleler. Blodgruppsallelerna är exempel på sådana.'' Detta betyder väl att det kan finnas fler alleler på en kromosom?

mag1 6428
Postad: 17 sep 16:28

Det finns massvis med olika alleler fördelade på kromosomerna, men varje enskild kromosomkopia har (i normala fall) endast en allel. Och denna enstaka allel kan finnas i en, två, eller flera varianter. Lite som en stapel med kort, de två kromosomerna ur ett kromosompar har var och en för sig tretton kort (från 2an till esset), men t.ex. sjuan kan finnas både som klöver eller hjärter (två olika alleler). Eller som i ditt exempel finns det fler kombinationer av just sjuan.

Maha20 90
Postad: 17 sep 17:47

Om jag förstår dig rätt kan en allel på en kromosom i sin tur ha flera ''alleler''? Hur kan man ta blodgrupperna som ett exempel på det?

mag1 6428
Postad: 17 sep 19:03

Ja varje kromosom består av massvis av alleler (tusentals i alla fall, för var och en av våra kromosomer). Lite beroende på hur en allel definieras kan en allel vara en hel gen, eller så lite som skillnader inom några få deoxynukleotider. Ofta menas att en allel är en genvariant. Och alla genvarianterna finns i en population (en samling av individer, t.ex. alla lodjur i Sverige). Och varje individ har två kromosomkopior, och har då två stycken av varje allel. Så om det finns fler än en allel inom en population, kan individen ha en variant av allelen i sin ena kromosom, och en annan allelvariant (eller samma) i sin andra kromosom.

Maha20 90
Postad: 20 sep 17:19

Jag vet inte riktigt varför jag inte kan få grepp med det här med multipla alleler. Jag förstår som du säger att en enskild kromosomkopia har en allel, och denna kan ha flera varianter. Men om jag går tillbaka detta med blodgrupper och multipla alleler, säger denna ju att en kromsomkopia kan ha 2 genvarianter av blodgrupper. Betyder detta att ett av de homologa kromosomparen kan ha genvarianter för ex blodgrupp A och blodgrupp 0? Hur är det möjligt?

Jag har lärt mig att det är så här:

00 => personen får blodgrupp 0

AA, A0, 0A => personen får blodgrupp A

BB, B0, 0B => personen får blodgrupp B

AB, BA => personen får blodgrupp AB

Så en person med ett enkelt anlag för A och en person med ett enkelt anlag för B kan få barn med vilken blodgrupp som helst, och två personer med blodgrupp 0 kan bara få barn med blodgrupp 0.

Svara Avbryt
Close