5 svar
63 visningar
Celinee är nöjd med hjälpen
Celinee 9
Postad: 15 nov 2022 18:49

Analys kastsystemet

Jag ska analysera kring kastsystemet. Jag ska ge exempel, analysera och föra bra resonemang. Kan någon hjälpa mig utveckla?

Jonto Online 8094 – Moderator
Postad: 15 nov 2022 19:09

Du borde gå in på kastsystemets koppling till hinduismen. Vilka stöd och vilken grund finns för kastsystemet inom religionen? På vilket sätt hänger kastsystemet ihop med tankarna om karma och återfödelse/reinkarnation?

Du bör också ta upp hur kastsystemet har påverkat samhällena i hinduistiska länder ex. Indien.  Har ens kast någon betydelse för vilka rättigheter man har i samhället och hur man behandlas i samhället? 

Ur detta kan man ta upp negativa aspekter kring kastsamhälle för det har skapat en hel del problem.

För att föra ett resonemang kan man dock också utifrån religionen lyfta upp resonemang som stödjer eller försvarar kastsystemet. 

Celinee 9
Postad: 15 nov 2022 19:13

Tack så jättemycket!!! Skulle man även kunna nämna att människor från de högre kasterna konstant påminner de kastlösa att de inte kan plugga eller få bättre jobb?

Men även att man födds in i de kastet. Ens goda/goda karma i ens förra liv avgör hur man lever i sitt nästa liv. Men också att man får bara leva med det tills man dör.

Jonto Online 8094 – Moderator
Postad: 15 nov 2022 19:39

Tack så jättemycket!!! Skulle man även kunna nämna att människor från de högre kasterna konstant påminner de kastlösa att de inte kan plugga eller få bättre jobb?

Ja detta är ju ett av problemen som kastsystemet leder till, att det skapar klyftor och konflikter i samhället.

Men även att man födds in i de kastet. Ens goda/goda karma i ens förra liv avgör hur man lever i sitt nästa liv. Men också att man får bara leva med det tills man dör.

Ja och här kan man resonera på två sätt.

Utifrån vårt västliga sätt att se på frihet och självförverkligande så gör ju detta att man inte kan göra en klassresa eller arbeta sig uppåt i samhället utifrån meriter utan att ens liv är helt förutbestämt. Det är en väldig inskränkning i människans frihet och självförverkligande.

Utifrån ett annat sätt att se det så kan man se det som tillfredställande att man har en tydlig plats, roll och uppgift i livet som är förutbestämd. Man behöver alltså inte fundera på vad man ska bli eller är eller vad meningen med ens liv är utan man har en uppgift att utföra utifrån förutsättningar. 

Celinee 9
Postad: 15 nov 2022 22:12

Tack tack

Jonto Online 8094 – Moderator
Postad: 15 nov 2022 22:23

Ingen orsak

Svara Avbryt
Close