lamayo är nöjd med hjälpen
lamayo 2523
Postad: 14 jun 19:05

Anmälan

Hej!

Jag har en fråga. Om man gör en anmälan (offentlig) på någon och skriver ner dess beteenden (tex påpekar att hen har ont i benet) och denna person upplever det kränkande. Kan denna person anmäla mig då för kränkande och få mig att hamna i fängelse eller betala böter?

//Nyfiken

Förolämpning – 5 kapitlet 3 § Brottsbalken

”Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.”

----------

6 § skadeståndslagen. För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet. Det krävs vidare att personen i fråga på något sätt värnar sin integritet och inte själv "bjuder in" till kränkningen. Är den kränkte medvållande kan ersättningen antingen jämkas eller helt falla bort.

---------------------------

Om du till exempel blivit kränkt, sexuellt ofredad, trakasserad eller utsatt för våld av en privatperson, kan du anmäla det till polisen. Vi akuta hot ring alltid 112!

Om en person upplever sig vara kränkt så går det alltså alltid att anmäla, men jag skulle bli mycket förvånad om en beskrivning av någons beteende på det sätt du exemplifierar skulle leda till någon påföljd.

Tillägg till Yngves inlägg: Det väger nog tungt om kommentarerna är relevanta för anmälan. Säg att en person hånar någon som sitter i rullstol, genom att upprepade gånger på ett förlöjligande sätt säga "jag har ont i benet", riktat till personen i rullstol, då är det ju relevant för anmälan, även om personen som blir anmäld kanske tar illa vid sig av beskrivningen i ett offentligt dokument. Om du däremot beskriver helt, för anmälan, irrelevanta saker, då är det kanske en annan sak. Men du kan nog lugnt göra en anmälan som innehåller en saklig beskrivning av situationen, även om den inte mottages väl av den som anmäls. 

lamayo 2523
Postad: 14 jun 21:55

Okej tack hurrni!!

Svara Avbryt
Close