8 svar
108 visningar
Supernova127 112
Postad: 15 maj 2020

Att diskutera om islam och kristendomen

Hej!

 

Jag skriver ett fördjupningsarbete om islam och kristendomen. Jag undersöker "minimikraven" för respektive religion och hur man firar högtiderna. Hur kan jag förstå dessa kunskapskrav utifrån det? 

-Att redogöra för och analysera valda världsreligionerna (inom ramen för aktuella frågeställningar) på ett utförligt och nyanserat sätt.

-Att redogöra för valda världsreligioners kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden (i den mån det är relevant utifrån valda frågeställningar) på ett utförligt och nyanserat sätt.

-Att i analysen förklaras komplexa samband.

-Slutsatser dras om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv (i den mån det är relevant utifrån valda frågeställningar). Slutsatserna är välgrundade och nyanserade.

-Redogörelser för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar (i den mån det är relevant utifrån valda frågeställningar). Redogörelserna är utförliga och nyanserade.

-Resonemang underbyggs med välgrundade och nyanserade argument.

- Exempel ges på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning (i den mån det är relevant utifrån valda frågeställningar).Det ges flera exempel.

Samt görs en komplex analys av denna relation.

Beskriver komplexa samband 

Drar värlgrudnade och nyanserade slutsatser.

Vad menar du med "minimikrav"?

Supernova127 112
Postad: 15 maj 2020

De kraven som behöver uppfyllas för att bli kristen/muslim.

Supernova127 112
Postad: 16 maj 2020

Väntar fortfarande på hjälp....

Vi förstår fortfarande inte vad det är du vill ha hjälp med.

Supernova127 112
Postad: 16 maj 2020

Det jag vill ha hjälp med er att förstå kunskapskraven utifrån mina frågeställningar. Jag menar INTE att ni ska säga något som "för utförligt behöver du göra så och så" , utan på ett sätt vägleda mig för att förstå vad som krävs för att uppfylla dessa kunskapskrav.

Supernova127 112
Postad: 16 maj 2020

Som t.ex vad behöver jag tänka på om jag vill göra ett komplex samband mellan de?

Supernova127 112
Postad: 19 maj 2020

Vad innebär alltså dessa krav?

Supernova127 112
Postad: 19 maj 2020

Vi kan bortse från själva uppgiften, vad innebär de rent generellt?

Svara Avbryt
Close