6 svar
34 visningar
Bries 8
Postad: 29 mar 19:48

Beläggning och beläggningsgrad

Heej, någon som skulle kunna hjälpa mig med uppgiften nedan och förklara hur man ska gå till väga, har kört fast!

 

2. Att utnyttja sin tid Elise Svenden arbetar som porträttmålare. Duk, ram, färg och annat material kostar normalt 900 kr per porträtt. Ett porträtt tar i genomsnitt 15 timmar att färdigställa. Elise tar i genomsnitt 6 000 kr per styck inklusive ram för sina porträttmålningar. Elise räknar med att maximalt arbeta 40 timmar per vecka under 36 veckor. Hennes fasta kostnader för ateljé m m uppgår till 140 000 kr per år. Elise behöver själv 175 000 kr per år för att kunna försörja sig och ha råd med en resa till Provence. Där målar hon "fritt ur hjärtat" under den lediga delen av året.

 

A. Hur många porträttmålningar kan Elise maximalt utföra under ett år?

 

B. Vilket resultat får Elises verksamhet om hon kan ha en beläggning på 60 %?

 

C. Vilken beläggningsgrad krävs för att Elise ska uppnå önskad förtjänst

Hur långt har du kommit själv?

Bries 8
Postad: 29 mar 22:13

Inte speciellt långt... 
Skulle behöva förklaring för att förstå...

A). Det tar 15 timmar att måla ett porträtt. Elise arbetar 40 timmar i veckan, 36 veckor per år. Hur många timmar är det? Hur många porträtt skulle hon hinna måla på den tiden?

Bries 8
Postad: 30 mar 08:01

Elise jobbar (40*36 =1440) 1440 timmar på ett år och skulle under den perioden hinna måla (1440/15 = 96) 96 porträtt. 

Så kanske? 

Nu har du svarat på uppgift A.

Hur många porträtt målar hon, om hon har så många beställningar att hon kan utnyttja 60 % av sin kapacitet? Hur mycket tjänar hon i så fall?stor inkomst får hon på sina målningar? Vilka fasta och rörliga kostnader har hon? Vilket resultat får Elises verksamhet?

Bries 8
Postad: 30 mar 10:41

1440*0,6= 864, 60% av kapaciteten blir 864 målningar.

intäkt : 864 st 6 000 kr st = 864*6000 = 5 184 000 kr 

(rörliga) Kostnader 900 kr för material 864 st = 900*864= 777 600 kr 

(fast) Atelie kostnader = 140 000 kr/ år 

5 184 000 - 777 600 - 140 000 = 4 266 400 kr

resa till Provence 175 000 kr , 4 266 400 - 175 000 = 4 091 400 

Typ så, men känns inte rätt? 

Svara Avbryt
Close