25 svar
1099 visningar
Mickael är nöjd med hjälpen
Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 11:50

Beräkna koncentrationen av klor i bassängvattnet.

finns någon som hjälpa mig!!

Koncentrationen av klor (Cl2) i en simbassäng bestämdes på följande sätt:

Till 500 cm3 av bassängvattnet sattes ett överskott av kaliumjodidlösning. Jodidjonerna oxiderades så till jod och klor reducerades till kloridjoner. Den lösningen man fick titrerades med tiosulfatlösning [0,0020 mol/dm3]. Som indikator användes stärkelse.

Det åtgick 9,0 cm3 av tiosulfatlösningen innan jod-stärkelsekomplexets blåa färg försvann.
Beräkna koncentrationen av klor i bassängvattnet.
 

Bubo 6557
Postad: 25 maj 2017 13:18

Hej och välkommen hit!

Börja med att skriva upp de reaktioner som sker. Fundera sedan på vilka mängder det finns av de olika ämnena, och vilka mängder som reagerar.

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 13:50

Cl2 + 2I --> 2Cl + I2

c = n/v 

jag skrev reaktionen så här men jag kunde inte försätta sedan.  är det substansmängden 0,0020 mol/dm3 och volymen 500cm3 eller?


Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 15:43

Nu har du skrivit en balanserad reaktionsformel för reaktionen mellan klormolekyler och jodidjoner (fast du har tappat bort laddningarna). Du behöver även ha en balanserad reaktionsformel för reaktionen mellan jod och tiosulfatjoner, innan det är lönt att börja fundera på substansmängder och koncentrationer. Hur många mol klor motsvarar en mol tiosulfatjoner?

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 16:06

jag tror reaktion formlerna blir så : Cl2 + 2I-  --> 2Cl- + I2      och den andra I2 + S2O3-2  ---> 2I- + S4O62-

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 16:09

Om jag tolkar dina småkonstiga beteckningar korrekt, så är dina reaktionsformelr riktiga. Hur många mol klor motsvarar alltså 1 mol tiosulfatjoner?

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 16:11

just detta är min svårighet men jog tror det ska bli 1:2:1 eller?

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 16:14

Det beror på vad du menar att dina siffror betyder. 1 mol tiosulfatjoner motsvarar ___ mol jod.

1 mol jod motsvarar ___ mol klor. 1 mol tiosulfatjoner motsvara alltså ___ mol klor.

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 16:20

så här menar jag,  1 mol klor motsvarar 2 mol tiosulfatjoner, 1 mol sulfatjoner motsvarar ½ mol klor

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 17:00

Ja, om du menar att 1 mol tiosulfatjoner motsvarar ½ mol klor, så stämmer det.

Hur många mol tiosulfatjoner gick det åt vid titreringen?

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 17:03

0,009mol/dm3

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 17:30

Nej, substansmängd mäts i mol, inte mol/dm3. Du skall använda formeln c=n/v (du vet c och v). Tänk på enheterna!

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 17:34

så här du menar eller?  c = 0,009mol/500cm3

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 18:28

Nej. Än så länge är det bara tiosulfatlösningen vi är intresserade av. Vilken är tiosulfatlösningens volym? (Volymen skall räknas om till enheten dm3, eftersom enheten för koncentration är mol/dm3, och annars stämmer det inte.) Vilken är tiosulfatlösningens koncentration (det står i uppgiften). Hur många mol tiosulfatjoner har du alltså?

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 18:42 Redigerad: 25 maj 2017 18:45

c= 0,009mol/0,0020 mol/dm3 = 4,5dm3 nu kanske jag har rätt svar 

men vad menar med concentration av klor i bassängvattnet?

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 18:47

Nej, du vet c och v och skall räkna ut n. Enheten skall bli mol. Det som är 0,009 dm3  ( =0 9 ,0 ml) är volymen.

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 18:57

n = 09,0ml*4,5dm3 = 40

sorry jag är helt off jag fattar ingenting nu ska jag omvandla till dm3 eller? 

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 19:12

c = 0,0020 mol/dm3   v = 9,0 cm3 = 0,0090 dm3

c = n/v => n = c*v

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 25 maj 2017 19:26 Redigerad: 25 maj 2017 19:28

n = 0,0090dm3*0,0020mol/dm3   n = 1,8*10-5 mol/dm3

c = 1,8*10-5 mol/dm3/0,0090dm3   c= 0,002mol   är det koncentrationen av klor i bassängvattnet 0,002mol?

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 25 maj 2017 21:41

Du slarvar fortfarande med enheterna! Substansmängden n = c*v = 0,000 018 mol. Kubikdecimeter i täljaren och kubikdecimeter i nämnaren tar ut varandra, så det blir bara enheten mol kvar.

Du vet att det fanns hälften så många mol klor i en halvliter bassängvatten. Det fanns alltså 0,000 009 mol klor i 0,5 dm3 vatten. Koncentrationen blir alltså 0,000 009/0,5 = 0,000 018 mol/dm3.

Du måste läsa ordentligt i uppgiften och se vad som är vad - det är volymen av tiosulfatlösningen som var 9 ml, vattenprovet var 500 ml!

Mickael 19 – Fd. Medlem
Postad: 26 maj 2017 10:47

tack så jätte mycket!  

j500 2 – Fd. Medlem
Postad: 29 jul 2020 09:35

Jag gör också denna uppgift men förstår inte riktigt hur 1 mol tiosulfatjoner kan motsvara 1/2 mol klor. Man får väl fram molförhållandet genom att kolla på koefficienterna?

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 31 jul 2020 18:58

Menar du mol klor  (Cl2)eller mol kloridjoner (Cl-)?

Sallo 6 – Fd. Medlem
Postad: 16 dec 2020 17:28 Redigerad: 16 dec 2020 17:38

Hej!

Jag har jobbat med samma frågan och jag undrar om jag har gjort rätt.

n=c * v 

n= 0,0020 mol/dm3 * 9,0 *10^-3 dm3 = 0,018 * 10^-3 mol

hälften av det är koncentrationen för klor.

n(cl2)= 0,018 * 10^-3 mol /2= 0,009 * 10^-3 >>>>
n(cl2)= 0,009 * 10^-3 mol / 500 * 10^-3 dm^3 = 0,018 * 10^-3 mol/dm^3

Smaragdalena Online 73729 – Lärare
Postad: 16 dec 2020 17:38

Välkommen till Pluggakuten!

Gör en egen tråd i stället för att uppliva en gammal  zombietråd, som är grönmarkerad (d v s trådstartaren har markerat att hen inte behöver mer hjälp, så förmodligen kommer igen att svara i den här tråden /moderator

elizabethbolund 174
Postad: 9 sep 15:53

Hej!

 

Vilken bok är denna uppgift från?

Svara Avbryt
Close