2 svar
81 visningar
bellisss är nöjd med hjälpen
bellisss 261
Postad: 26 maj 09:22

Betygssamtal

Hej! Finns det ett krav från t.ex. Skolverket som säger att lärare ska ha ett betygssamtal med elever innan betygen sätts eller är det helt upp till varje enskild lärare att ha det?

JonV 16
Postad: 26 maj 11:38

Betygssamtal är upp till enskilda lärare.

Däremot i de obligatoriska skolformerna ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. 

Jonto 7242 – Moderator
Postad: 26 maj 11:43 Redigerad: 26 maj 11:44

Nej, det är helt upp till varje lärare.

Så här skriver Skolverket om betygsinformation i Allmänna råd om betyg och bedömning

Elever vill ofta ha information om vilket betyg läraren tänker
sätta före betygssättningstillfället eller få besked om vad som
krävs för ett högre betyg. De har visserligen rätt att bli informe-
rade om sin kunskapsutveckling på ett tydligt sätt, men lärare. kan inte i förväg förväntas ge ett definitivt svar på vilket betyg
eleven kommer att få eller vad som krävs för ett högre betyg.
Först vid tiden för betygssättningen finns all information om
elevens kunskaper som gör att den kan utvärderas allsidigt. Det
är inte möjligt att i förväg bestämma hur många gånger en elev
behöver visa ett kunnande med en viss kvalitet för att läraren
vid betygssättningen ska bedöma detta i relation till någon del
av kunskapskraven. På samma sätt är det heller inte möjligt att
bestämma att det alltid räcker med att eleven visar en viss kva-
litet en gång. Samtidigt är det viktigt att betyget inte kommer
som en överraskning för en elev.

Svara Avbryt
Close