2 svar
71 visningar
Isakk 8
Postad: 24 maj 10:48

Betygsystem

Hej

Jag undrar om det är någon som skulle kunna hjälpa mig med en fråga. Jag har gjort 5 matteprov som alla har haft alla kunskapskrav i matte som vi blivit bedömda i. Jag har fått A på 3 av de och har fått 2 stycken C. Alltså har jag fått alla kunskapskrav på A 3 gånger och alla kunskapskrav på C 2 gånger. Är det någon som vet vad detta blir för betyg?

Om du flera gånger visat att du behärskar alla kunskapskrav på A-nivå, finns det stor chans att det blir ett A, men det beror kanske också lite på när du presterat. Om du blivit bättre under terminen, ex. att du fått C, C, A, A, A på proven, då vore det rimligare att du får ett A, än om du presterat exempelvis A, A, A, C, C. Men prata med din lärare, hen är den enda som kan säga exakt vad det blir. 

Men har ni verkligen haft fem prov där alla kunskapskrav prövats? Det låter som att ni haft ganska stora prov? 

Jonto 7242 – Moderator
Postad: 24 maj 14:01 Redigerad: 24 maj 14:02

Men har ni verkligen haft fem prov där alla kunskapskrav prövats? Det låter som att ni haft ganska stora prov? 

I matte är det oftast enklare att testa alla kunskapskrav på samma prov eftersom de inte är knutna till specifika områden eller olika delar av centrala innehållet utan går att applicera på alla matemtiska områden.

Har du exempelvis på ditt algebraprov med någon fråga som kräver resonemang om algebra, någon fråga som testar problemlösning med algebra, någon fråga som berör begrepp inom algebra, någon fråga där man behöver använda formler och/eller grafer samt någon fråga där man använder metoder inom algebra. Då har man redan där fått med de flesta kunskapskrav. Att komunicera lösningar får man automatiskt med genom att bedöma redovisningarna av svaren. Så det är relativt enkelt att klämma in alla kunskapskrav utan att provet blir för stort, även om då inget av de enskilda kunskapskraven står i fokus. Bygger man dock upp varje områdesprov på det sättet så får man sedan ett bra samlat underlag. Det kunskapskrav som man dock inte får in är det som handlar om muntliga samtal och diskussioner om matematik.

Ämnen som svenska kan ju inte trycka in alla på ett prov eftersom vissa är knutna till språkhistoria, vissa är knutna till satsdelar och vissa till litteraturhistoria o.s.v. Då är det omöjligt att få in dessa på alla prov. 

Svara Avbryt
Close