1 svar
71 visningar
Jonas Mårtensson är nöjd med hjälpen!
Jonas Mårtensson 8
Postad: 31 jul 2020

Bindningsenergi för koldioxid

När kol (C) och syre (O2) reagerar bildas det koldioxid. För att kol ska bindas ihop med syre krävs det att dubbelbindningen O=O bryts upp, det behöver då tillföras 498 kJ/mol. Sedan binder kol ihop sig med bägge syreatomer med två dubbelbindningar var. Bindningsenergin för en C=O bindning är 805. 498 - (805x2) = -1112 kJ. Det här stämmer inte överens med bildningsentalpin för koldioxid som är -394 kJ/mol?

Vad har jag gjort för fel?

Teraeagle Online 12221 – Moderator
Postad: 31 jul 2020 Redigerad: 31 jul 2020

Det kostar även energi att bryta bindningar mellan kolatomer. Hur mycket energi det kostar beror på vilken allotrop man utgår ifrån. När man beräknar bildningsentalpi ska man utgå från det termodynamiskt stabila ämnet vid rådande förhållande, vilket är grafit. I grafit binder varje kolatom till tre andra kolatomer med enkel- och dubbelbindningar (egentligen är det en resonansstruktur). Försök att rita upp detta så ser du vilka bindningar som behöver brytas för att frigöra en kolatom!

Svara Avbryt
Close