3 svar
31 visningar
Boze är nöjd med hjälpen
Boze 43
Postad: 18 aug 12:16

Biuretprovet och Trommers prov

Hej, undrar ifall biuretprovet och fehlings lösning innehåller natriumkaliumtartrat och vilken funktion den har i lösningen?

Vad gäller trommers prov svarar Chat GPT såhär

Fehlings A: Detta är en koppar(II)jonsulfatlösning. Den innehåller kopparjoner (Cu²⁺) som kan reduceras av sockerarter till koppar(I)joner (Cu⁺).
Fehlings B: Detta är en alkalisk natriumkaliumtartratlösning (Rochellesalt) som används som komplexbildare. Den hjälper till att hålla koppar(II)joner i lösning och förhindrar att kopparhydroxid utfälls.

Vad gäller biuretprovet så har Chat GPT sagt att natriumkaliumtartrat inte är en "standardkomponent" men att man tydligen kan använda det.

Så vill försäkra mig om det som den säger är korrekt? När jag kollar på nätet får jag olika svar beroende på var jag kollar.

Teraeagle 19785 – Moderator
Postad: 18 aug 16:10 Redigerad: 18 aug 16:11

Ja, ChatGPT har rätt den här gången. Man behöver tartratjonerna för att hålla koppar(II)jonerna i lösning. Annars riskerar de att fällas ut som koppar(II)hydroxid. Vad säger nätet?

Boze 43
Postad: 18 aug 16:23

Okej, gäller ditt svar både trommers prov och biuretprovet?

Jag har kollat på olika laborationer som har gjorts på biuretprovet där de ofta (eller så säger de inte) inte lägger natriumkaliumtartrat i provet.

Teraeagle 19785 – Moderator
Postad: 18 aug 16:36

Det gäller när testet sker i alkalisk/basisk lösning, vilket är fallet i bägge testerna.

Svara Avbryt
Close