7 svar
95 visningar
Tajchy är nöjd med hjälpen
Tajchy 4
Postad: 8 aug 18:57

Bokslut med periodisering

Hej,

Min uppgiften är att göra BR och RR, men jag provade allt möjligt och kan inte får lika i BR. Trots att saldobalans (summa) inte lika, kan man få rätt resultat i BR och RR?

Så min fråga är också hur och var kan jag göra/bokföra:

- Skulden för semesterersättning beräknas till 22 000 kr.

- Upplupna sociala avgifter på 33 % beräknas på semesterlöneskulden.

Arktos 3632
Postad: 9 aug 12:38 Redigerad: 9 aug 12:41

Välkommen till Pluggakuten!

Om inte saldobalansen stämmer, kommer inte resten att stämma heller.
Hur mycket "fattas" det i debet?   
Gå tillbaka och kolla alla poster. Har du fått med allt?

Årets resultat går inte att beräkna förrän alla omföringar är gjorda.
Först därefter ska beloppet via en omföring hamna i  BR

Tajchy 4
Postad: 10 aug 14:07

 ok, eftersom jag fick uppgfiten så har med olika summor, och lärare så att jag skulle får rätt resultat i BR och RR trot att summor i saldobalans stämmer inte. I debet fattas 40 460.

- Skulden för semesterersättning beräknas till 22 000 kr. ->skulle jag omföra i 2920-kredit då blir 44 000 i BR och 7010 i debet då blir 246 000 i RR  

- Upplupna sociala avgifter på 33 % beräknas på semesterlöneskulden. - > 22 000x33%=7 260 skulle jag omföra i 2940-kredit då blir 14520 i BR och 7510 i debet då blir 86 460 i RR? eller har du en annan förslag? 

Arktos 3632
Postad: 10 aug 15:50 Redigerad: 10 aug 15:54

Beloppen 22000 och 7260 står redan på rätt ställen i saldobalansen,
så här behövs ingen omföring.  

Resultatet ska debiteras 8999 och krediteras 2019  (sista omföringen) 

Men för att BR och RR ska gå ihop, måste först saldobalansen gå ihop.

Hur var uppgiften formulerad?

Tajchy 4
Postad: 10 aug 16:29

Så här går uppgiften i originalet :)

Företagets saldobalans finns nedan och du ska ta hänsyn till följande periodiseringsposter
- Varulagret värderas vid årets slut till 76 000 kr. - jag gjorde det.
- Inventarierna skrivs av med 10 % på anskaffningsvärdet. - jag gjorde det.
- Skulden för semesterersättning beräknas till 22 000 kr. - jag gjorde det.
- Upplupna sociala avgifter på 33 % beräknas på semesterlöneskulden.
Hur stor var årets varukostnad? jag gjorde det.
Hur stort var årets varuinköp? jag gjorde det.

Arktos 3632
Postad: 10 aug 17:29

Uppgiften är kanske enbart att kontera de angivna periodiseringsposterna?
Här står inget om BR eller RR och saldobalansen balanserar inte.

Är detta hela uppgiftstexten?

Tajchy 4
Postad: 10 aug 17:57

Ja, det är hela uppgiftstexten.

Då hur skulle jag göra...

- Skulden för semesterersättning beräknas till 22 000 kr.
- Upplupna sociala avgifter på 33 % beräknas på semesterlöneskulden.

...eller det är redan gjort i saldobalans, och behöver inte omföra. Jag är lite förvirrad, jag vet inte om det är en fälla eller om det redan är löst i tabellen (saldobalansen).

Arktos 3632
Postad: 10 aug 18:40 Redigerad: 10 aug 19:57

- Skulden för semesterersättning beräknas till 22 000 kr.
Beloppet står redan i saldobalansen. Ingen omföring behövs.
Kan direkt föras över till BR om så önskas.

- Upplupna sociala avgifter på 33 % beräknas på semesterlöneskulden.
Rätt belopp står redan i saldobalansen. Ingen omföring behövs.
Kan direkt föras över till BR om så önskas.

Du har också gjort rätt omföringar betr avskrivningar och varukostnad.

Mer kan du inte göra så länge saldobalansen inte balanserar!
Men det verkar ju inte heller krävas.

Årets resultat kan t ex ännu inte bestämmas.

Konstigt formulerad uppgift, tycker jag.
Man väntar sig ju att behöva göra bokslut, men det går inte att göra förrän saldobalansen balanserar och alla omföringar är kända.

Du har kämpat väl! 

PS om saldobalansen
Här finns allt med som har bokförts under året (innan omföringarna tar vid).
Eftersom varje post bokförs i både debet och kredit, måste summa D = summa K ,
annars har man gjort fel någonstans. Måste därför rättas till innan man går vidare.

Svara Avbryt
Close