3 svar
46 visningar
RickandMorty 6
Postad: 4 okt 08:59

Diffusion, pH, neutralrött

Jästsuspension, etanol, cellmembran, diffusion, neutralrött
Hej! För några veckor sen utförde jag en labb och skriver just nu en labbrapport, men det har uppkommit ett frågetecken jag försökt reda ut i flera dagar nu men kommer ingen vart. Såhär ser problemet ut:

I ett provrör tillsätts 4 ml avjonat vatten, 5 ml jästsuspention med nahco3-buffert, 1 ml 95% etanol samt tre droppar neutralrött. Därefter centrifugerades blandningen. 
Neutralrött fungerar som en pH-indikator med omslagsintervall mellan pH 6,8 och 8. Lågt pH: Röd färg och positivt laddad. Nedan benämnd Neu-H⁺. Högt pH: gulorange färg och oladdad. Nedan benämnd Neu. Neu-H⁺ + H₂O ⇆Neu + H₃O⁺  (Wikipedia)

Pelleten som ansamlats i botten av röret pga centrifugen är rödfärgad vilket inte är så konstigt då oladdade neutralröttmolekyler diffunderat genom cellmembranet och reagerat med det sura H+. Men vad jag inte lyckas förstå är varför supernatanen är orange?!
Dessutom är ett annat provrör där det tillsattes 5ml etanol helt basisk efter centrifugen, alltså både pelleten och supernatanen? Tilläggas kan är att lösningarna var sura innan innan de centrifugerades. 

Är det etanolen som reagerar med något så det blir basiskt? Eller är det att etanolen dödar jästen som leder till att något basiskt ämne frigörs? Men hur i så fall när det klart och tydligt är surt i cytoplasman?

Tacksam för svar!

mag1 3424
Postad: 4 okt 12:09

Var det någon specifik del i din förra tråd du undrade över?

https://www.pluggakuten.se/trad/jastsuspension-etanol-cellmembran-diffusion-neutralrott/

Du markerade att du var nöjd med detta tidigare.

RickandMorty 6
Postad: 4 okt 12:51

Det känns som att vi missuppfattade varandra och jag orkade inte förklara igen… Jag undrar enbart varför supernatanen är basisk. 

mag1 3424
Postad: 6 okt 22:25

Om supernatanten var gul indikerar det att pH är högre än 8.0. Men om färgen verkligen var orange, ligger under 8.0 - vilket inte är speciellt basiskt. Lösningen var inte sur (då skulle den vara röd, vid pH under 6.8).

Så då färgen är en blandning av rött och gult, orange, vet du endast att pH är mellan 6.8 och 8.0 - vilket ligger nära neutralt pH 7.0. Så jag skulle inte kalla det basiskt.

Anledningen till att det blev oklart för dig var nog att du tittade på den svenska wikipediasidan för neutralrött, och den är lite bristfällig. Tittar du på den engelska versionen finns det mer information.

Svara Avbryt
Close