2 svar
42 visningar
Susanne123 är nöjd med hjälpen
Susanne123 8
Postad: 4 okt 13:07 Redigerad: 4 okt 13:08

Effektorceller och effektorfunktioner

Hej! Är lite förvirrad gällande vad effektorceller inom immunologin egentligen är då jag läste följande i en biologibok: "The main effector functions are cytokine production, cell killing (i.e., cytotoxicity),and antibody production. The cells that mediate these functions are simply called effector cells, although each class of effector cell belongs to a particular lineage of immune cells that, on activation, differentiate into a particular effector type". Är fagocyter effektorceller? Och om de är det har väl boken fel då dessa inte differentieras till en viss effektortyp efter aktivering? De är väl redan effektorceller från början till skilland från t.ex. B celler som måste differentieras till plasmaceller efter aktivering för att bli effektorceller?

mag1 3424
Postad: 7 okt 09:30

Det som är speciellt för de celler som kalls effektorceller, är att förstadier till dessa celler aktiveras av ett stimuli (t.ex. ett ämne som inte är kroppens eget) - och denna aktivering gör att cellen differentierar till en typ av effektorcell.

Fagocyter genomgår inte denna typ av aktivering och differentiering, så makrofager klassas inte som effektorceller. 


Tillägg: 7 okt 2021 16:52

Makrofager är en typ av cell som genomför fagocytos, och makrofager tillsammans med andra celler som genomför fagocytos kallas tillsammans fagocyter (=celler som fagocyterar).

 

Så en korrigering, det skulle varit:

Makrofager genomgår inte denna typ av aktivering och differentiering, så makrofager klassas inte som effektorceller. 

Susanne123 8
Postad: 8 okt 09:43

Ok, tusen tack för hjälpen!

Svara Avbryt
Close