1 svar
35 visningar
aaaa1111 är nöjd med hjälpen
aaaa1111 192
Postad: 15 sep 20:47

Ekvipotentiallinjer, fältstyrka mellan 2 linjer

Hej.

Fattar inte vad jag beräknat helt ärligt, spänningen mellan varje linje är 50V. Och jag antar att det är ett homogent fält? Då är väl fältstyrkan densamma överallt?

Och varför är den riktad åt vänster, är det för att spänningen minskar och därav negativ?

Jag har beräknat fältstyrkan mellan 2 linjer, och dörifrån gått vidare. Jag fattar bara inte konceptet med fältstyrka och spänning

Kanske blir det enklare att greppa för dig om du jämför med ett koncept som du känner till bättre? Gravitationsfältet och en partikels massa är ett analogt koncept jämfört med elektrisk fält och en partikels laddning.

På samma sätt som kraften F=mg verkar på en massa i ett gravitationsfält, så verkar kraften F=qE på en laddning i ett elektriskt fält. För positiv laddning är kraften riktad åt samma håll som de elektriska fältlinjerna, för negativ laddning motsatt riktning, vilket skiljer sig lite i analogin eftersom det bara finns en typ av massa, på vilken kraften verkar i gravitationsfältets riktning.

Arbetet att föra en positiv laddning sträckan d mot de elektriska fältlinjerna kan skrivas Arbete=qEd, analogt med Arbete=mgh att föra en massa sträckan h mot gravitationsfältet.

Elektrisk potential kan liknas vi gravitationell potentiell energi, dvs det krävs ett arbete för att lyfta en positiv laddning till en högre potential, enligt Arbete=q·U. Man kan alltså säga ett den elektriska potentialen är potentiell energi per laddning.

Hänger du med?

Svara Avbryt
Close