8 svar
185 visningar

eller egentligen Matteboken.se

Vore det inte på tiden att fixa till Matteboken så att den stämmer med de nuvarande kursplanerna? Dessa  planer har varit i kraft ett helt år nu, och det gör att Matteboken är ett mycket mindre användbart hjälpmedel än det var tidigare. Det behövs inte alls att man skriver om allting, bara lite klipp-och-klistra så att varje moment ligger där det skall. Grafteorin, som inte är med i Ma5 längre, kan flyttas till matte-spec.

Sideeg 393 – Admin
Postad: 17 maj 10:11

Ja, det är på gång!
Grafteorin har redan flyttat till Mattespecialisering sedan januari. Vi har i senast tiden fokuserat lite mer med en programmering kurs i Python som vi har lanserat förra veckan. Just nu jobbar vi med Matte 1, förhoppningsvis ska vara klar i slutet av den här terminen, annars början av nästa termin.

Hade det inte varit viktigare att ha up-to-date kursplaner i Matteboken än att göra en programmeringskurs? Det här borde ha fixats förra sommaren, så att Matteboken hade varit 100 % användbar redan det här läsåret.

AnnaHaraldsson 100 – Admin
Postad: 19 maj 09:37

Vi har en projektplan och vi är på gång. Allting ska uppdateras och det finns en process som för det som vi följer. 
Om du är intresserad av hur vi arbetar och prioriterar så är du även välkommen att ringa oss så kan vi prata mer om det. 

Det här är information som säkert fler kan vara intresserade av. Finns det någon web-sida som beskriver hur ni arbetar och prioriterar?

AnnaHaraldsson 100 – Admin
Postad: 19 maj 14:33

Finns idag inte på hemsidan då vi under våren har vi tagit fram en ny strategi framåt, realistiskt så kommer den vara presentations-klar efter sommaren. Vi planerar att bjuda in alla medlemmar som är intresserade av att ta del av den presentationen då. :) 

Menar du att medlemmarna skall komma till er rent fysiskt för att ta del av presentationen?

Det hade underlättat väldigt  mycket om Matteboken.se hade varit kompatibel med aktuella läroplaner helst redan när man började läsa kurserna i höstas. Det borde anses som en total katastrof att ni inte har prioriterat detta.

AnnaHaraldsson 100 – Admin
Postad: 20 maj 09:14
joculator skrev:

Menar du att medlemmarna skall komma till er rent fysiskt för att ta del av presentationen?

Nej inte rent fysiskt. Kommer ske digitalt på något vis. 

Svara Avbryt
Close