7 svar
170 visningar
Niki är nöjd med hjälpen
Niki 24
Postad: 13 feb 16:35 Redigerad: 14 feb 11:50

Evolution! fråga kring frökenfiskar!

hej!

Här kommer uppgiften och frågorna: 

a) Frökenfisken (Dascyllus Aruanus) har tre svarta och tre vita vertikala ränder markerade A-F. Ange med bokstav vilken av dessa ränder som verkar vara viktigast när fisken känner igen individer av sin egen art, där fisken alltså gör flest utfall. Jämför utfallen i tabellen och motivera ditt svar.

b) Diskutera tänkbara orsaker till att fisken gör utfall mot individer som liknar den egna arten.

c) Fundera över metoden och hur resultatet är presenterat. Vilka svagheter ser du med experimentet och redovisningen av resultatet? Motivera ditt svar.

jag förstår inte riktigt vad frågan innebär, speciellt på fråga a).  Vad menar man med markerade A-F?.Hur ska jag veta när fisken känner igen individer av sin egen art utifrån en bild? skulle vara super tacksam! 

Tog bort "Hjälp!" från din rubrik. Vi ber särskilt att få slippa detta ord i rubriken / Smaragdalena, moderator

mag1 2519
Postad: 13 feb 16:51

Du borde ha en till bild med "vertikala ränderna markerade A-F"...

Niki 24
Postad: 13 feb 17:04 Redigerad: 13 feb 17:05

Oj då! Här kommer andra bilden! måste ha missat detta! 

 

 

Jaha så i det här fallet är A C och F de viktigaste för att känna igen andra fiskarna? 

mag1 2519
Postad: 14 feb 10:01

Ja nu går det att se vad som menades.

Jag tror du försökte besvara frågan a), men var frågan verkligen om tre ränder?

Niki 24
Postad: 15 feb 15:06

Jaha! Nu kan jag se att utifrån antal utfall på stimulus 1 är försök 5 det mest antal som kände igen. I stimulus 2 är det på försök 12 den som har flest antal som kände igen de andra fiskarna. Det jag kan se är att bokstaven D verkar vara det som som gör så att andra av fiskarna känner igen varandra snabbare eller så tnäker jag nu helt fel? 

mag1 2519
Postad: 15 feb 15:16 Redigerad: 15 feb 15:16

Du tänker åt rätt håll, svaret är D. Men det är nog så att bägge stimuli var närvarande samtidigt, d.v.s. 20 attacker fördelade på två stimuli = i rad är ett experiment.

I försök 5-7, saknar stimuli 2 helt lodräta linjer, därför anfalls stimuli 1 nästan uteslutande.

I 8-10 finns det lite mer ränder i stimuli 2, och anfallen blir mer jämt fördelade.

i 11 är det helt jämt, och där finns D markeringen i bägge och så vidare.

 

Kruxet med jämförelsen är att du behöver titta på bägge stimuli samtidigt, då frökenfisken har två att välja mellan vid varje tillfälle. Svaret D är dock korrekt.

Niki 24
Postad: 15 feb 17:16

Jaha! då förstår jag! Tack så mycket. På fråga b ska jag alltså förklara och jämföra av utfallen varför det visades såsom den gör i tabellen. Vad detta egentligen beror på och varför det är så? tack för all hjälp! 

mag1 2519
Postad: 15 feb 17:23 Redigerad: 15 feb 17:24

För all del!

Ja varför kan fisken tänkas göra utfall mot individer som liknar den själv? Vad kan fisken vinna på ett sådant beteende?

Svara Avbryt
Close