3 svar
23 visningar
RisPris 398
Postad: 7 okt 14:55

Får huvudvärk av vart cellmembranet produceras?

Gått in på ett dussin tal källor nu men alla ger mig samma svar, "endoplasmatiska nätverket" försöker komma fram till om det är smooth eller rough. Det skall vara den ena eller den andra, jag förstår varaför man kan tänka sig att det är båda. Smooth producerar ju lipids de kan ju användas för cell membranet och rough producar ju protein som kan integrerar i cell membranet. Hur ska man välja en av de? 

mag1 3424
Postad: 7 okt 15:57

Du kan inte välja en av dessa delar av ER, produktionen av lipiderna som hittas i cellmembranet sker på många ställen i cellen. Det finns hundratals olika enzymer som hjälper till att bilda/modifiera lipider i cellen (och dessa enzymer finns bl.a. i ER, Golgi, peroxisomer, mitokondrier).

En cell har tusentals olika sorters lipider i membranen, och dessa lipider kan skilja sig åt beroende en eller flera faktorer, som t.ex.:

 • om det är en sterol eller en linjär lipid
 • acylkedjans längd (C16, C18 etcetera)
 • om acylkejdan är mättad, omättad, fleromättad - och i så fall var längs kolkedjan som dubbelbindning(arna) sitter
 • om/var acylkedjan är bunden till glycerol, och i så fall hur många kedjor som sitter bundna, 1-3 st.
 • om det finns det modifieringar av lipiden, t.ex. aminosyror, kolhydrater eller andra modifieringar bundet till glycerol eller andra delar

 

Så det går inte att svara på var cellmembranets lipider bildas, för de är så hiskeligt många (och en del modifieras till och med när de är i cellmembranet). Var alla dessa enzymer, som bildar/modifierar lipiderna, finns är inte heller så klart - för när material t.ex. flyttas från ER till Golgi följer både lipider och dessa lipidmodifierande enzymer med.

Så ett svar att produktionen sker i ER, är ganska rätt, och kanske är tillfredställande för Bi2 - för verkligheten är allt för komplicerad för att enkelt besvara med en enda del av en cellulär organell.

 

Mängdmässigt finns det mest glycerolfosfolipider i cellmembranet, så dessa kanske du kan titta närmare på om du vill veta mer - men även dessa har många, många, unika kombinationer.

RisPris 398
Postad: 7 okt 17:06

okej, förstår att det är många olika faktorer som påverkar syntesen av lipiderna. Men vad skulle du säga passar bäst till syntesen av fosfolipiderna i cellmembranet? Nu när du nämner mitokondrier blir det ju bara värre, jag kommer ihåg en slide där lärare sa att mitokondrier hade med phospholipids metabolism att göra och att peroxisomerna även har ansvar för syntes av lipider och kolesteroler samt att SER ansvarar för lipidsyntesen. Det blir helt kört nu i huvet.

 

Frågan var: Välja vad som asnvar för ny membran syntes, välj den som passar bäst.  

 1. Golgi
 2. Nukleus
 3. RER
 4. SER
 5. Peroxisomer
 6. Lysosomer 
 7. Mitokondrier  
mag1 3424
Postad: 7 okt 20:59

Frågan var: Välja vad som asnvar för ny membran syntes, välj den som passar bäst.

Om du fick denna fråga, som t.ex. instuderingsuppgift eller liknande så förstår jag att du inte lyckats hitta ett tillfredsställande svar. Kanske du utifrån vad som står i kursboken, lektionsanteckningar eller liknande kan lista ut vad frågeställaren vill ha för svar? Men från ett faktiskt biologiskt sammanhang går det inte riktigt att svara endast ett av de alternativ du visar.

Syntesen av fettsyror från acelty-CoA sker till och med i cellens cytosol, och även dessa fettsyror räknas till gruppen lipider (som liksom t.ex. kolhydrater är en väldigt stor grupp med många olika molekyler, som skiljer sig mycket åt).

Kanske en kompromiss kan vara att nämna SER, då en stor andel av lipidsyntesen sker i ER-Golgi - och SER ligger "i mitten".

Svara Avbryt
Close