5 svar
54 visningar
Etthejfrånpolhem är nöjd med hjälpen
Etthejfrånpolhem 79
Postad: 17 aug 15:00

Finn planet mha avbildningen F

Tjena pluggakuten!

Frågan lyder:

Facit lyder:

1. Vet någon hur de går från att använda F(P)-P=Q-P till att kunna få en ekvation på normalform?

2. Finns det något annat sätt man kanske skulle kunna lösa denna uppgiften på?

Tack för hjälpen på förhand!

D4NIEL Online 2164
Postad: 17 aug 15:30

Börja med att skissa planet, det kan t.ex. symboliseras av ett horisontellt streck

Informationen F(R)=RF(R)=R innebär att punkten RR ligger i planet (varför?). Markera en godtycklig punkt i planet på din skiss och märk punkten RR

Markera också¨punkten P någonstans ovanför planet och dess spegling P'P^\prime under planet.

Vad innebär vektorn P-QP-Q i din bild?

Etthejfrånpolhem 79
Postad: 17 aug 15:49
D4NIEL skrev:

Börja med att skissa planet, det kan t.ex. symboliseras av ett horisontellt streck

Informationen F(R)=RF(R)=R innebär att punkten RR ligger i planet (varför?). Markera en godtycklig punkt i planet på din skiss och märk punkten RR

Markera också¨punkten P någonstans ovanför planet och dess spegling P'P^\prime under planet.

Vad innebär vektorn P-QP-Q i din bild?

Tack för svaret!

Jag kommer att gissa en del.

Skissat planet enligt nedan:

Jag antar att F(R)=R ligger i planet eftersom avbildninge som F gör av R landar just i planet, som R ligger i.

Jag antar desstuom att eftersom F är en avbildning av speglingen i planet så betyder det att Q är speglingen av P (vilket vi döpte till P')

Därför antar jag att P-Q är slutpunkt minus starpunkt, som ger oss en riktningsvektorn som är ortogonal till planet.

Rätta mig gjärna om jag blandat ihop det hela!

Etthejfrånpolhem 79
Postad: 17 aug 16:18

Tänkte bara på en liten följdfråga:

Står i facit att planet går igenom origo, hur vet de det?

Jag antar att de använder punkten origo i formeln för plan på normalform (a(X-X_0)+b(Y-Y_0)+c(Z-Z_0)), men hade man inte lika väl kunnat använda punkten R? Jag menar den ligger ju osså i planet.

Tack för hjälpen på förhand!

D4NIEL Online 2164
Postad: 17 aug 18:12 Redigerad: 17 aug 18:20

Ja, ditt resonemang stämmer, alltså blir vektorn P-QP-Q en normal till planet. Dock behöver ju inte punkten RR ligga precis mitt emellan PP och QQ.

Vidare gäller för _alla_  punkter i planet (och en sådan punkt är RR, vilket du konstaterat)

R·n=dR\cdot \mathbf{n}=d  (Planets ekvation på normalform)

Där dd är en konstant (och samtidigt ett mått på hur "långt" från origo planet går). Om dd är noll går planet genom origo.

I vårt fall får vi alltså

d=R·n=(2,-2,1)·(1,-1,-4)=0d=R\cdot\mathbf{n}=(2,-2,1)\cdot (1,-1,-4)=0

Med värdet d=0d=0 blir det sökta planets ekvation x-y-4z=0x-y-4z=0

Hade dd däremot haft ett annat värde t.ex. 3 hade ekvationen varit x-y-4z=3x-y-4z=3 och vi hade inte kunnat sätta in punkten (0,0,0)(0,0,0) eftersom 0-0-4·030-0-4\cdot 0 \neq 3. Är du med?

Etthejfrånpolhem 79
Postad: 18 aug 10:38
D4NIEL skrev:

Ja, ditt resonemang stämmer, alltså blir vektorn P-QP-Q en normal till planet. Dock behöver ju inte punkten RR ligga precis mitt emellan PP och QQ.

Vidare gäller för _alla_  punkter i planet (och en sådan punkt är RR, vilket du konstaterat)

R·n=dR\cdot \mathbf{n}=d  (Planets ekvation på normalform)

Där dd är en konstant (och samtidigt ett mått på hur "långt" från origo planet går). Om dd är noll går planet genom origo.

I vårt fall får vi alltså

d=R·n=(2,-2,1)·(1,-1,-4)=0d=R\cdot\mathbf{n}=(2,-2,1)\cdot (1,-1,-4)=0

Med värdet d=0d=0 blir det sökta planets ekvation x-y-4z=0x-y-4z=0

Hade dd däremot haft ett annat värde t.ex. 3 hade ekvationen varit x-y-4z=3x-y-4z=3 och vi hade inte kunnat sätta in punkten (0,0,0)(0,0,0) eftersom 0-0-4·030-0-4\cdot 0 \neq 3. Är du med?

Tack för hjälpen, nu förstår jag!

Min lösning:

Svara Avbryt
Close