3 svar
45 visningar
blygummi 222
Postad: 16 sep 2020

Finn storleken av resistansen R

I första steget, då VM och AP är ideala blir svaret ganska lätt för mig, tror jag.

A) r_a är noll så ingen resistans där, och r_v oändlig så ingen ström går därigenom. Alltså fås i båda fallen: i=i_a=i_r och spänningen över motståndet är Uv, alltså, R=U_v/i_r

Vi har redan de inre motstånden givna. r_a och r_v. 

Fall 1 (med hänsyn till inre resistans): 

i_A = i_V + i_R 

r_Tot = r_A + 1/R + 1/r_V

u_A = r_A*i_A

Mitt problem är att jag inte riktigt vet hur jag ska ta hänsyn till r_A.

Vad är resistansen utanför pararellkopplingen? U_V?

Alla tips är mycket uppskattade.

Peter 371
Postad: 16 sep 2020

Det ser väldigt bra ut! Alla samband du skriver är korrekta. I a) vill de ha R uttryckt i UV och iA. Du har svarat med ir men det är ju lätt åtgärdat :)

Jag är inte säker på att jag förstår dina frågor.

Fall 1 med icke ideala mätare:

Jag är inte helt 100 på detta men jag tror att man brukar anta att rV är parallellkopplat med själva voltmetern. Det kanske framgår i boken. Jag antar att det är så. Då ligger spänningen UV över rVR. Om du sätter upp ohms lag på det så kan du få R uttryckt i UV, rV och en ström. Vilken ström går genom ersättningsresistansen till rV och R?

JohanF 1533
Postad: 16 sep 2020

Jag tror inte du behöver ta hänsyn till rAi figur1, eftersom det varken kommer att försämra mätningen av iAeller UV.

Däremot kommer rA att spela roll vid mätningen i figur2.

JohanF 1533
Postad: 16 sep 2020

Såhär, i figur1 och icke-ideala mätinstrument:

 

UViA=Rtot

där 1Rtot=1R+1rV(det är voltmeterns ändliga inre resistans rVsom gör att iV inte blir noll, vilken den blir i det ideala fallet)

dvs uttrycket borde bli:

UViA=rVRrV+R (varefter R kan lösas ut som en funktion av iA, UV och rV)

Svara Avbryt
Close