2 svar
1847 visningar
Jaehee 16
Postad: 31 okt 2018 18:25

FN - Problematik med rättsskipandet

Hej!

 

Hur ska jag tänka kring dessa uppgifter? Har svårt att "narrow it down" Är tacksam för hjälp :)

a) Beskriv först innebörden i deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

b) Diskutera sedan kring vilken problematik som kan uppkomma när det handlar om att ställa länder och individer inför rätta för brott mot de mänskliga rättigheterna:

Vilka är osakerna till att det kan vara svårt att ställa individer eller stater till svars för brott mot mänskligheten?

Vilka blir konsekvenserna av att det är svårt att ställa individer och länder till svars?

c) Analysera vilka förutsättningar som skulle behöva uppfyllas för FN skulle kunna bli en överstatlig organisation och vilka konsekvenser en sådan förändring skulle kunna få.

Jonto Online 7232 – Moderator
Postad: 31 okt 2018 18:58

Jag kan såklart inte veta exakt vad den som skrev frågorna menar men jag kan såklart hjälpa dig med hur jag skulle tolka frågorna 

På fråga a tror jag de vill att du ska i korta  drag sammanfatta deklarationen i några få meningar. Vilka slags rättigheter handlar det om, något/några exempel? och kanske beskriva varför denna deklarationen kom till.

På fråga b ska man resonera kring problemen med att se till att de efterföljs. Deklarationer inom FN är nämligen aldrig juridiskt bindande, det vill säga att ingen som skrivit under enligt lagen inte måste följa dem utan att skriva under en deklaration innebär att man är villig att följa den och tycker det är viktigt och skall sträva efter att följande. Det är exempelvis ett problem som kan diskuteras. Om man inte är skyldig enligt lag att följa någonting, kan det då vara legitimt att straffa den som bryter den?

Ett annat problem man kan diskutera är hur artiklarna i deklarationen är formulerade och att tolka vad som egentligen innebär ett brott mot dem.

ex. så står i artikel 25 "Var och en har rätt till en levnadsstandard
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad,
hälsovård och nödvändiga sociala tjänster"

I många länder i Europa även Sverige så finns exempelvis hemlösa och fattiga som inte har råd med bostad eller sjukvård/tandvård. Politikerna och samhället försöker såklart motverka detta, men det lyckas inte fullt ut. Bryter vi då mot deklarationen eller inte? 

I den här tråden jag har svarat i så finns fler exempel på när det kan vara svårt att tolka och om man drar det till sin spets uppfyller inte ens Sverige det: https://www.pluggakuten.se/trad/manskliga-rattigheter-7/

Ett tredje hinder är suveränitetsprincipen inom FN, sök upp fakta om den. Den betyder kortfattat att varje land så långt som möjligt ska få sköta sina inre angelägenheter själva utan inblandning av FN. FN får och ska därför inte gå in och agera mot länder om inte vissa specifika saker föreligger. Det kan också vara svårt för FN att granska situationen i många länder, om de är slutna som ex. Nordkorea, Kina eller dylika länder.

Mänskliga rättigheterna är ju viktigt och många av dessa saker i deklarationen är ju grundläggande. Var blir konsekvenserna av att det är svårt att ställa folk till svars. Diskutera om du tror det är färre som är villiga att följa dem om de vet att de inte kan bli straffade för det eller ifrågasatta av FN.

På c) tror jag de vill att du ska tänka ut hur FN skulle kunna bli hårdare och kräva mer av staterna som de inte kan idag. Vad behöver FN få för verktyg, maktmedel eller vad skulle behöva ändras i FN för att man skulle kunna ta tag hårdare i de som bryter mot dem. Sen ska du analysera konsekvenserarna av detta. Kommer fler följa dem då om FN kan straffa hårdare och enklare? Att FN ska bli en överstatlig organisation innebär att FN kan ta fler beslut som länder blir skyldiga att följa, där FN bestämmer mer över de stater som är med. Idag är FN en mellanstatlig organisation där fokus ligger på samtal och diskussioner och hitta riktlinjer som man kommer överens om 

 

Blev det något klarare? Se om du kan arbeta vidare och söka information med hjälp av detta så kan du fråga sen igen om det är något mer specifikt du undrar över.

Jaehee 16
Postad: 2 nov 2018 09:25

Tack för hjälpen det redde ut lite tankar i varje fall :)

Svara Avbryt
Close