1 svar
164 visningar
Heavelou är nöjd med hjälpen
Heavelou 2
Postad: 20 maj 10:52

Företagsekonomi 2

Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

Följande information har hämtats från ett bokslut. 

 

Skatteskulder 100 000 krI

Inventarier600 000 kr

Varulager 800 000 kr

Justerat eget kapital 800 000 kr

Banklån 800 000 kr

Kundfordringar 200 000 kr

Kassa och bank 600 000 kr

Leverantörsskulder 250 000 kr

Omsättning 3 000 000 kr

Årets resultat 250 000 kr (efter skatt)

Resultatet efter finansiella poster var 320 513 kr. De finansiella kostnaderna var 80 000 kr.

1. Ställ upp en balansrapport. Bifoga filen.   

2. Räkna ut nyckeltalen..

a) Hur stor är företagets balansomslutning?

b) Beräkna företagets kassalikviditet.

c) Beräkna soliditeten.

d) Beräkna räntabilitet på totalt kapital.

e) Beräkna tillgångarnas omsättningshastighet.

Efter att jag ställt upp "min" balansrapport undrar jag 

Årets resultat 250 000 kr (efter skatt) - SKALL DETTA SKRIVAS IN MED SKATT

Resultatet efter finansiellaposter var 320 513 kr. De finansiella kostnaderna var 80 000 kr. - VAD GÖR JAG AV DETTA ?

Heavelou 2
Postad: 20 maj 11:52

Har börjat med att ta bort resultat kontona 🤣

Svara Avbryt
Close