4 svar
188 visningar
Samah96 10
Postad: 2 jun 2022 13:40

företagsekonomi 2 Investeringskalkyl - payoff

4) Investeringskalkyl - payoff

Bengt och hans fru Betty ska starta glasscafét Mjuka Glassen AB. Det finns tre kundsegment och varje glassmaskin tillgodoser kundbehov. De har tre glassmaskiner att välja mellan.  3 Maskiner
1 Easy  Grundinvestering [G]100 000 kr  Nyttjandeperiod [t] 3 år  Överskott  55 000 kr/år
2 Normal Grundinvestering [G] 150 000 kr  Nyttjandeperiod [t] 5 år Överskott 56 000 kr/år
Pro Grundinvestering [G]200 000 kr  Nyttjandeperiod [t]  6 år  Överskott 60 000 kr/år

Grundinvestering/årligt driftöverskott= återbetalningstid ( pay-off-tid).

 
3p

a) Beräkna Pay Off för varje glassmaskin. Visa beräkning.
1) 100 000/55 000 = 1,81 år

2) 150 000/56 000 = 2,67 år

3) 200 000/60 000 = 3,33 år
 
b) Vilken glassmaskin är bäst ur ett Pay Off-perspektiv? 

hur kan jag räkna ut bäst allternativ ?? någon kan hjälpa mig 

 
c) Du behöver maskinen i 6 år. Vilken maskin är bäst? Visa beräkning.
 jag tänkte på det här sätt .
55000/3-100 000=

56000/5-150 000=

60 000/6-200 000

b) Vilken glassmaskin är bäst ur ett Pay Off-perspektiv där livslängden är lika?

d) Beakta resultatet för 4a-c ovan. Vilken maskin är bäst?
 

Samah96 10
Postad: 4 jun 2022 13:11

någon kan hjälpa mig med svar på frågan b och c eller formel om hur vi hitta lösning till vilken allternativ är bäst ??

 jag har inte nuvärdet samt nuvärdet faktor ??

Arktos 2398
Postad: 4 jun 2022 18:25

Det är tunt med förutsättningar i texten.

a)  Visst, du har beräknat återbetalningstiden för varje maskin.
     Men maskinerna har olika livslängd, så tiderna är inte direkt jämförbara

b)  Vilken är bäst ur ett pay-off-perspektiv?
      Det beror väl också på hur länge man har behov av maskinen?
     Eller bryr man sig inte om det här?

c)  Du behöver maskinen i 6 år. Vilken maskin är bäst?
     Två EASY efter varann (om det går) eller en PRO som håller hela tiden?
     Vilken metod föreslår man då  i din kursbok?
     [Vad är det du försöker uttrycka med de siffror du ställer upp här?] 

Kommer det ett nytt b) sedan?  Eller är detta  c)  ?
b) Vilken glassmaskin är bäst ur ett Pay Off-perspektiv där livslängden är lika?
     Hur menar man här? De har ju inte samma livslängd.

I ditt andra inlägg börjar du tala om nuvärde och nuvärdefaktorer.
Då är vi inne på nuvärdemetoden? Vad står det mer om förutsättningar här?


Kom igen kring b) så tar vi den först

Samah96 10
Postad: 4 jun 2022 21:39

i frågan a tänkte jag på det här sätt ( är det rätt att man svara så??)

tänkte jag att visa procent på varje maskiner för att jämföra mellan

1,81/3=0,60%

2,67/5=0,53%

3,33/6=0,55%

i frågan b står att livslängd är lika då vilken glassmaskin är bättre? då förstår jag inte om hur ska jag svara på frågan

tillexempel jag beräkna att livslängd är 3år för alla maskiner 

hur ska jag beräkna om vilken maskiner är bättre ? 

Arktos 2398
Postad: 5 jun 2022 11:08 Redigerad: 5 jun 2022 11:58

a) har du redan löst. 

b) Enligt denna metod är det alternativ bäst som har lägst återbetalningstid.
    Här väljer man att inte ta hänsyn till något annat än återbetalningstiden.
     Vill man även ta hänsyn till annat, får man modifiera metoden, dvs välja en annan metod.

Texten i uppgiften ger ingen ytterligare ledning.
Ditt förslag att dividera återbetalningstiden med livslängden kan vara ett sätt att ta hänsyn till livslängden, men då har du redan frångått pay-off-metoden.  Ser vi bara 3 år framåt, finns det här ingen anledning att välja en maskin med längre livslängd än så  (om vi inte vill gardera oss på den punkten).  

Jag kommer inte längre med b)

Vad säger du om c):  Du behöver maskinen i 6 år. Vilken maskin är bäst?
Varför övergår vi inte här till nuvärdemetoden eller annuitetsmetoden?
Vi känner ju redan betalningskonsekvenserna för alla maskinerna?

Vad står det om sådant i din kursbok?
Finns där några lösta exempel man kan stödja sig på? 

Svara Avbryt
Close