3 svar
104 visningar
Hanin89 5
Postad: 5 nov 2022 22:12

Företagsekonomiska begrepp

 Du arbetar som ekonom på en banangrossist, du har gått en kurs i företagsekonomiska begrepp och du ska räkna ut kostnaden för grossistens varuinköp. Du vet följande:

- Det fanns bananer på varulagret till ett värde av 100 000 kr den 1-januari.
- Grönsaksgrossistens utgift och utbetalning för varuinköp har varit 500 000 kr under året.
- Vid årets slut, den 31-december, finns det osålda bananer till ett värde av 50 000 kr på lagret.

1a) Hur mycket har varulagret ökat eller minskat under året?

1b) Vad blir kostnaden för sålda varor under året?

1c) Hur påverkar en ökning och en minskning av varulagret kostnaden för varuinköp? Exemplifiera*.

* Exemplifiera ökning respektive minskning av varulagret genom att byta plats på beloppen 1-januari och 31- 

Jag svarade : 1a) varulagert minskat med 50 000 kr

1b) 500 000  är kosstnader för alla varor så blir kostnad för sålde varor 250 000 kr

1c) ???????

Är jag rätt och finns det särskilt sätt för att svara på den här typ av frågor?

tack för alla

Arktos Online 2397
Postad: 6 nov 2022 11:32 Redigerad: 6 nov 2022 11:50

Välkommn till Pluggakuten, Hanin89!

För den här sortens beräkningar finns det en särskild modell.
Vill man skriva den symmetriskt ser den ut så här:
     IB + påfyllning = förbrukning + UB  
summa debet = summa kredit  (gäller alla tillgångskonton)

Man kan också skriva den så här:
    UB = IB + påfyllning – förbrukning
Kan vara lättare att komma ihåg?

Vet vi värdet på tre av termerna kan vi beräkna värdet på den fjärde.

Här är IB = 100 kkr och UB = 50 kkr   (inköpsvärde på bananerna)
Årets påfyllning utgörs av bananer för 500 kkr (en utgift!)

Hur beräknade du  kostnaden för sålda varor?

1c)  är konstigt formulerad. Står det verkligen så?
Utgiften för varuinköp är ju 500 kkr, oavsett hur mycket som säljs.

Hanin89 5
Postad: 6 nov 2022 19:16

Vad konstigt? Vi har inte haft det.Jag vet inte alls om den här modellen . Jag ska kolla på den.

Tack så mycket 


Tillägg: 6 nov 2022 22:29

Är det rätt att varulagert minskat med 50 000 kr?

 


Tillägg: 7 nov 2022 00:12

hej igen,

Jag försökte svara på alla frågor så här :

1a) svar : minskat med 50 000 kr  
1b) 
IB + påfyllning = förbrukning + UB  
Vet vi värdet på tre av termerna kan vi beräkna värdet på den fjärde. 
Här är IB = 100 000 kr och UB = 50 000 kr   (inköpsvärde på bananerna) 
Årets påfyllning utgörs av bananer för 500 000 (en utgift!) 
100 000 + 500 000 = förbrukning + 50 000  
Förbrukning = 600 000 – 50 000 = 550 000 kr  
 Svar: 550 000 kr blir kostnaden för sålda varor under året 
 
1c)Här jag vet inte om jag är på rätt väg

Vid minskning av varulagret kostnader blir 550 000 kr 
Men vid ökning av varulagret blir kostnader så här: 
50 000 + 500 000 = förbrukning + 100 000 
Förbrukning = 550 000- 100 000 = 450 000 kr 
Så vid minskning av varulagret ,kostnader ökar. 
Vid ökning av varulagret, kostnader minskar. 
 

Arktos Online 2397
Postad: 7 nov 2022 00:24

Ändringen av varulagret är

     ∆varulager = UB – IB = 50 – 100 = -50 kkr

Jag undrar om inte frågan i 1c) gäller påverkar på kostnaden för sålda varor.

Sambandet ovan
    UB = IB + påfyllning – förbrukning
kan skrivas om till
    förbrukning = IB + påfyllning  – UB = påfyllning + IB – UB
dvs
    förbrukning = påfyllning – (UB – IB) = påfyllning – ∆varulager

Sett på det viset blir kostnad sålda varor   500 – (-50) = 550 kkr,
Det räckte inte med årets inköp, vid fick ta 50 från lagret också.

Svara Avbryt
Close