5 svar
215 visningar
Niki är nöjd med hjälpen
Niki 24
Postad: 13 feb 15:17

Genetik - korsningsschema och genotyper, hjälp tack!

Hej!

Vi studerar ärtorväxten som bildar ärtor med varierad färg och form. Anlagen för färg tillhör ett annat kromosompar än anlagen för form. Färgen är antingen gul eller grön. Anlaget för gul (G) dominerar över anlaget för grön (g). Fröformen är antingen slät eller skrynklig. Anlaget för slät (S) dominerar över anlaget för skrynklig (s). Här kommer två frågor jag funderar på: 

"En planta har genotypen GGss. Vilken eller vilka kombinationer av anlag finns i könscellerna hos denna?"

"Två plantor med genotypen GgSs korsas med varandra. Hur många olika genotyper är möjliga hos avkomman? Hur många sannolika individer med genotypen GgSs har du i ditt korsningsschema?"

jag vet precis hur det funkar när det kommer till dihybrid klyvning men när det gäller monohybrid om jag förstår rätt så blir GGss = Gs, Gs? Försöker ställa upp de i korsningschema men är osäker hur det är gällande denna genotyp.  

mag1 2802
Postad: 13 feb 16:47

Denna delning kan inte ske ge en monohybrid delning, GGss är ju två anlag!

I detta fall är frågan om anlagskombinationen i de bildade könscellerna - så könscellerna kommer endast få en uppsättning av varje anlag som ett resultat av reduktionsdelningen, men delningen kan inte vara monohybrid.

Niki 24
Postad: 13 feb 16:52

Jaha, Blir GGss uppdelad på denna vis? : GGss= Gs, Gs?

Därifrån gör jag en korsningsschema som ungefär ser ut så här: 

        G.         s.

G.   GG      Gs

s.    Gs       ss

är detta vad man menar med anlagskombinationer, då resultatet jag fick fram är dessa fyra: GG, Gs, Gs, ss.

mag1 2802
Postad: 14 feb 09:46

Nej, ett korsningsschema kan du skapa när könsceller blandas, du skulle i i din första fråga visa på kombinationerna som bildas i könscellerna, från en individ med en viss genotyp.

Det schema du ritade upp är en halv dihybridkorsing. Genotypen är ju GGss, som genom meiosen skapar könscellerna.

Niki 24
Postad: 15 feb 15:30 Redigerad: 15 feb 15:30

Jag förstår inte riktigt vad som menas med kombinationerna, Kan man  få ett exempel på vad som menas när de frågar efter anlagskombinationer från en genotyp? 

mag1 2802
Postad: 15 feb 17:09 Redigerad: 15 feb 17:09

Jag tror du blandar till det för dig när du tänker på korsningsschema, för det sker ingen korsning utan delning.

 

Växtens genotyp är GGss, bestående av två anlag, som bägge är homozygota (GG respektive ss). Dessa anlag finns i varsin allel, på varsin kromosom i den cellen som ger upphov till könscellerna:

kromosom a1 - G

kromosom a2 - G

 

kromosom b1 - s

kromosom b2 - s

 

När denna cell bildar könscellerna kommer kromosomerna, kopieras och sedan delas till de fyra könscellerna.Och då bägge anlagen är homozygota kan det bara bli en kombination av dessa anlag i könscellerna.

Svara Avbryt
Close