4 svar
216 visningar
az024 är nöjd med hjälpen!
az024 33
Postad: 25 sep 2019

Genusperspektivet

Hej!

Har prov i historia imorgon då jag ska analysera genusperspektivet och ange olika för- och nackdelar med det. Har ni några spontana tankar angående detta? Försöker samla så mycket information som möjligt. 

Hej!

Hur har du tänkt själv hittills?

SeriousCephalopod 2097
Postad: 25 sep 2019

Du behöver en källa eller en definition av vad genusperspektivet är för att man ska kunna ta ställning till det. Visst, det har uppenbarligen något med kön att göra men på vilket sätt är inte givet. 

Tanken är väl att man kan använda "genusperspektivet" för att se på något specifikt och sedan är fördelarna att man kunde se och tala om vissa specifika saker, och nackdelarna att man inte såg på eller uppmärksammade andra specifika saker. 

Nu spånar jag lite fritt utan att stödja mig på någon forskning men så här tänker jag.

Nackdelen med ett genusperspektiv skulle kanske vara att i äldre historia så var kvinnorna inte så inkluderade i samhällslivet och det politiska eller militära som kanske oftast är det man studerar. Då kan det bli svårt att ta sig an det med ett genusperspektiv och det kan bli svårt att beskriva historien som helhet ur ett genusperspektiv.

En annan nackdel är väl att kön och genus kan få för stor betydelse och att man förringar och förminskar de individuella aktörerna genom historien och får för mycket av ett strukturperspektiv som blir generaliserande.

En fördel med genusperspektivet är att det kan säga ganska mycket om en kultur eller civilisation. Det kan ge ett mått på hur väl jämställt och jämlikt samhället är. Det gör det också möjligt att i större utsträckning studera och analysera arbetsfördelningen av sysslor samt att få kunskaper om det civila livet exempelvis vad gäller hemmet, barnen, familjen och så vidare där kvinnorna främst har varit aktiva och hur det såg ut på detta plan. Detta missar man oftast i historien när man enbart studerar beslutsfattande, krig och den politiska och ekonomiska arenan och där finns många perspektiv att hämta.

Kvinnor har oftast till fördel för männen fått stå tillbaka i historieskrivningen. I de flesta historieböcker som finns att hitta beskrivs män och männens bedrifter i historien i långt högre grad än kvinnorna i historien. Detta tror jag dock inte speglar historien utan är en brist i traditionell historieforskning , att man missat viktiga bitar. Ett genusperspektiv på historien skulle kunna belysa nya oupptäckta delar av historien som inte kommit fram i tidigare historieforskning.

En annan fördel är att kön och genus har genom historien haft en väldigt tydlig roll i historien. I princip alla samhällen har haft någon form av tydlig uppdelning mellan könen där livsvillkor, möjligheter, uppgifter,  förväntningar och rättigheter skiljt sig åt. Då kan ett genusperspektiv vara väldigt

Ingemar 526
Postad: 25 sep 2019 Redigerad: 25 sep 2019
az024 skrev:

Hej!

Har prov i historia imorgon då jag ska analysera genusperspektivet och ange olika för- och nackdelar med det. Har ni några spontana tankar angående detta? Försöker samla så mycket information som möjligt. 

Jag vet inte om du går i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet eller någon högre utbildning. Det här är iaf ett bildspel jag använt som introduktion i år 7 för att visa att det finns mycket i historien som hoppas över i historieböckerna. En del av introduktionen är just behandlingen av kvinnorna som ofta är rätt osynliga, även om de inte borde vara det.

Bildspelet koncentrerar sig på äldre tid, eftersom eleverna just gått ur mellanstadiet, men du kanske kan ta till dig några idéer kring varför män syns så mycket mer än kvinnorna i historien till ditt eget arbete.

https://docs.google.com/presentation/d/1ehVZaiErv95fc8TQ1h-LZS9M_EXbz83ZQD9OeEFYA28/edit?usp=sharing  

Svara Avbryt
Close