1 svar
19 visningar
naturarecheck 1000
Postad: 8 sep 11:17

Gitarrsträng

237a)

Facit anger att om strängens längd minskar så minskar våglängden. Men de säger inte att längden minskar på a uppgiften utan endast att han sätter ner fingret en bit in.

På B-uppgiften ökar kraften. Men vilken kraft är det?

Att sätta fingret på strängen på gitarrens hals medför att den del av strängen som vibrerar blir kortare. (Det är avståndet från stallet till fingret som utgör den aktiva delen av strängen.)

På b, när man spänner strängen med stämskruven så ökar spännkraften i strängen, det är den kraften som finns i formeln.

Svara Avbryt
Close