0 svar
37 visningar
MN_BD 25
Postad: 19 sep 14:48

Gränsvärde av cosinus och sinus

Jag ska lösa följande gränsvärde: limx0cosρ + 2x-2cosρ+x+cosρx2, (ρ)

Jag har försökt utveckla med hjälp av additionsformlerna för cos- och sinus till: limx0cosρcos2x-sinρsin2x-2(cosρcosx-sinρsinx)+cosρx2

Sen försökte jag utveckla vidare med formeln för dubbla vinkeln för sinus: limx0cosρcos2x-2sinρsinxcosx-2(cosρcosx-sinρsinx)+cosρx2

Men detta verkar väldigt jobbigt att hantera. Finns det något annat sätt att hantera detta? Mitt mål var att försöka tillämpa standardgränsvärdet limx0sinxx=1.

Svara Avbryt
Close