14 svar
2486 visningar
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Guide till LaTeX på PA

Denna tråd är tänkt som en guide till hur man kan använda LaTeX på pluggakuten, för den som vill eller som bara inte orkar klicka en massa gånger i formeleditorn. :) De allra flesta LaTeX-kommandon fungerar tillsammans med MathML, och praktiskt taget alla de vanligaste kommandona fungerar. Däremot fungerar inte alla specialkommandon. I denna tråd är det tänkt att alla LaTeX-kommandon som fungerar (och är ekvivalenta mot något kommando i editors) ska täckas in. 

Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Rottecken, bråk och andra enklare kommandon:

 • ab: Skrivs som "\frac{a}{b}"
 • ab: Skrivs som "\sqrt{ab}"
 • abc: Skrivs som "\sqrt[c]{ab}". c:et är alltså exempelvis tvåan i "kvadratroten ur"
 • ab: Skrivs som "a^{b}"
 • ab: Skrivs som "a_{b}"
 • ×: Fås genom att skriva "\times"
 • ÷: Fås genom att skriva "\div"
 • + och - fås genom att skriva ett plus- respektive minustecken
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Symboler och andra tecken (sida två från vänster):

 • ab: "\cancel{ab}"
 • ±: "\pm"
 • *: "\ast"
 • a·b: "a\cdot b", notera att om det är en bokstav som följer "cdot" måste det vara ett mellanrum efter t:et. Om det är en siffra eller något annat tecken är det valfritt.
 • : "\circ" 
 • : "\setminus"
 • : "\mp"
 • : "\infty"
 • : "\varnothing"
 • : "\partial"
 • : "\triangle"
 • : "\nabla"
 • °: "^\circ"
 • : "\backprime". Övriga apostrofer skrivs som vanligt. 
 • : "\equiv"
 • ~: "\sim"
 • : "\approx"
 • : "\simeq"
 • : "\cong"
 • : "\neq"
 • : "\not\equiv"
 • : "\not\sim"
 • : "\not\approx"
 • : "\geq"
 • : "\leq"
 • : "\geqslant"
 • : "\leqslant"
 • : "\lneq"
 • : "\gneq"
 • : "\ll"
 • : "\gg"
 • : "\prec"
 • : "\prec"
 • : "\succ"
 • : "\lhd"
 • : "\vartriangleright"
 • : "\in"
 • : "\ni"
 • : "\cup"
 • : "\cap"
 • : "\subset"
 • : "\supset"
 • : "\not\in"
 • : "\not\ni"
 • : "\subseteq"
 • : "\supseteq"
 • : "\sqsubset"
 • : "\sqsupset"
 • : "\sqsubseteq"
 • : "\sqsupseteq"
 • : "\sqcap"
 • : "\sqcup"
 • : "\wedge"
 • : "\vee"
 • ¬: "\neg"
 • : "\forall"
 • : "\exists"
 • : "\nexists"
 •  : "\therefore"
 •  : "\because"
 • :  "\angle"
 • : "\parallel"
 • : "\perp"
 • : "\nparallel"
 • : "\measuredangle"
 • : "\sphericalangle"
 • : "\diamond"
 • : "\square"
 • : "\bigtriangleup"
 • : "\bigcirc"
 • Finns ej i biblioteket för sådant som MathML kan konvertera
 • Finns ej i biblioteket för sådant som MathML kan konvertera
 • : "\oplus"
 • : "\otimes"
 • : "\odot"
 • : "\circleddash"
 • : "\circledast"
 • : Finns ej i biblioteket för sådant som MathML kan konvertera
 • : "\bullet"
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Pilar av alla möjliga olika sorter:

 • : "\leftarrow"
 • :  "\rightarrow"
 • : "\leftrightarrow"
 • : "\Leftarrow"
 • : "\Rightarrow"
 • : "\Leftrightarrow"
 • : "\leftmapsto"
 • : "\mapsto"
 • : "\nearrow"
 • : "\searrow"
 • : "\nwarrow"
 • : "\swarrow"
 • : "\nwsearrow"
 • : "\neswarrow"
 • : "\hookleftarrow"
 • : "\hookrightarrow"
 • : "\leftharpoonup"
 • : "\rightharpoonup"
 • : "\uparrow"
 • : "\downarrow"
 • : "\Uparrow"
 • : "\Downarrow"
 • : "\leftbarharpoon"
 • : "\rightbarharpoon"
 • : "\leftrightharpoons"
 • : "\rightleftharpoons"
 • : "\leftharpoondown"
 • : "\rightharpoondown"
 • : "\leftrightarrows"
 • : "\rightleftarrows"
 • : "\dblarrowupdown"
 • : "\DownArrowUpArrow"
 • : "\UpEquilibrium"
 • : "\ReverseUpEquilibrium"
 • : "\ElzRlarr"
 • : "\ElzrLarr"
 • : "\updownarrow"
 • : "\Updownarrow"
 • : "\dlsh"
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Prickar av olika slag:

 • : "\vdots"
 •  : "\upslopeellipsis"
 • : "\dots"
 • : "\cdots"
 • : "\ddots"
 • : "\textemdash"
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Bokstäver av olika sort:

 • Grekiska bokstäver skrivs med ett \[namn på den grekiska bokstaven]. För att skriva ϵ\epsilon skriver man alltså "dollar-dollar \epsilon dollar-dollar".
 • De dubbelstrukna bokstäverna skrivs genom att skriva "\mathbb{BOKSTAV}". Notera att endast N, Z, Q, R, C och P finns och att bokstäverna måste vara versaler.
 • Frakturbokstäverna skrivs som "\mathfrak{bokstäver}". Versaler inom mustaschparenteserna blir versaler i MathML och vice versa.
 • De snirkliga bokstäverna skrivs som "\mathcal{bokstäver}". Samma regler gäller angående versaler och gemener som för Frakturbokstäverna.
 • För att skriva bokstäverna från det periodiska systemet, skriv "\mathrm{bokstäver}". Ja, eller skriv det på tangentbordet. 
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

En vanlig tabell:

12345678910111213141516

Ges av koden "\begin{array}{cccc}1&2&3&4\\5&6&7&8\\9&10&11&12\\13&14&15&16\end{array}". Nedbruten i bitar blir det:

 1. \begin{array}: Skapar en ny tabell.
 2. {cccc}: Berättar om antalet kolumner i tabellen. Varje "c" är en kolumn.
 3. 1&2&3&4\\: Berättar om den första raden. Varje cell avgränsas med ett ampersandtecken. De dubbla backslashtecknen avslutar raden.
 4. 5&6&7&8\\: Berättar om den andra raden.
 5. 9&10&11&12\\: Berättar om den tredje raden.
 6. 13&14&15&16: Berättar om den fjärde raden. Eftersom ingen ny rad väntas skrivs inga dubbla backslashtecken på denna rad.
 7. \end{array}: Berättar att tabellen nu är slut.

En matris: 

123456789

Dessa görs på nästan exakt samma sätt som de vanliga tabellerna, men istället för {array} skriver man {bmatrix}. Det finns inte heller någon "{cccc...}-term". Matrisen ovan blir alltså: "\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}".


En tabell med raka väggar:

123456789

Dessa görs också ungefär som de vanliga matriserna, men istället för {bmatrix} skriver man {vmatrix}. Matrisen ovan blir alltså "\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}".


En tabell med runda väggar:

123456789

Även dessa tabeller görs ungefär som de vanliga matriserna, men istället för {bmatrix} skriver man {pmatrix}. Matrisen ovan blir alltså \begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}.

Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Ekvationssystem:

ax+bcx-bcx+a\left\{\begin{array}{l}ax+b\\cx-b\\cx+a\end{array}\right.

Skrivs "\left\{\begin{array}{1}ax+b\\cx-b\\cx+a\end{array}\right."

För att få klammern på den andra sidan, skriv "\left.\{\begin{array}{l}ax+b\\cx-b\\cx+a\end{array}\right\}


För att få två kolumner, separera varje cell med ett ampersandtecken. 

Över- och underskrifter:

 • För att skriva abc, skriv "{}^{bc}a". 
 • För att skriva acdbc, skriv "a_{cd}^{bc}".
 • För att skriva abc, skriv "{}_{bc}a"
 • För att skriva adbc, skriv "\overset{bc}{ad}"
 • För att skriva adebc, skriv "\overset{bc}{\underset{de}a}"
 • För att skriva abc, skriv "\underset{bc}a".
 • För att skriva abcde, skriv "\underbrace{abc}_{de}".
 • För att skriva abcde, skriv "\mbox{\large$a$}_{bc}^{de}".
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Parenteser av olika slag:

 • För att slippa detta: (ab), och istället få snyggare, passande parenteser, skriv "\left(\frac{a}{b}\right)".
 • För att slippa samma problem vid absolutbelopp eller raka parenteser, skriv "\left|\frac{a}{b}\right|.
 • För att få snygga hakparenteser, skriv "\left[(DIN TEXT HÄR)\right]".
 • Snygga dubbla, raka streck: skriv "\left\|(DIN TEXT HÄR)\right\|.
 • För att få till dessa klamrar: , skriv "\left\langle(DIN TEXT HÄR)\right\rangle".
 • Mustaschparenteser: skriv "\left\{(DIN TEXT HÄR)\right\}".
 • För att ringa in något: c, skriv \boxed (DIN TEXT HÄR)\.
Smutstvätt 8204 – Moderator
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 5 aug 2018

Summatecken och produkttecken:

 • För att skriva en summa, exempelvis i=0n+1, skriv "\sum_{i=0}^{n+1}".
 • För att endast ha ett undre värde, skriv endast "\sum_{i=0}".
 • För att skriva en produkt, exempelvis i=0n+1,skriv "\prod_{i=0}^{n+1}"

Integraler, gränsvärden och trigonometri:

 • För att skriva en enkel, bestämd integral, exempelvis abbcf(x)dx, skriv "\int_{ab}^{bc}f(x)\operatorname dx".
 • För att skriva en obestämd integral, skriv "\int (DIN TEXT HÄR)".
 • Vid en derivata, för att skriva d(Variabelnamn)d(variabelnamn), skriv "\frac{\operatorname d{Variabelnamn}}{\operatorname d{Variabelnamn}}".
 • För att få (Variabelnamn)(Variabelnamn) istället, byt ut "operatorname" mot "partial" i formen ovan. 
 • För att skriva limx, skriv "\lim_{(DIN VARIABEL HÄR)\rightarrow\infty}
 • För att skriva dubbla integraltecken, skriv "\iint (DIN TEXT HÄR)". För att göra en trippelintegral, skriv tre i:n istället för två.
 • För att få en cirkel på dina integraltecken, skriv ett "o" före "int".
 • För att skriva de trigonometriska funktionerna, eller logaritmer, skriv \(DIN FUNKTION)\left((DET SOM ÄR INUTI PARENTESEN)\right). Då blir inte sin/cos/tan/sec/etc. kursiverade. 
AlvinB Online 2508
Postad: 5 aug 2018 Redigerad: 20 dec 2018

Displaystyle för att snygga till större symboler:

Skriver man stora symboler (integraler, summa- och produktsymboler och bråk bl.a.) blir de ofta små, hoptryckta och inte särskilt vackra att lägga ögonen på. Några exempel är:

 • abf(x) dx\int_a^b f(x)\ dx
 • n=kmf(n)\sum_{n=k}^m f(n)
 • 3x2-25x=2\frac{3x^2-2}{5x}=2

Detta är eftersom latex-koden inom dollartecknen per automatik skrivs ut i löptextformat. Om man använder "\displaystyle"-kommandot i början av sin latex-kod får man alla symboler i visningsformat, vilket oftast är mycket snyggare. Här är exemplen ovan med displaystyle:

 • ab\displaystyle\int_a^b f(x) dxf(x)\ dx
 • n=km\displaystyle\sum_{n=k}^m f(n)f(n)
 • 3x2-25x=2\displaystyle\frac{3x^2-2}{5x}=2

Mycket vackrare, eller hur?

För bråk kan man även använda kortkommandot "\dfrac" för att få ett bråk med displaystyle. Notera att "\dfrac" gäller bara just det bråket - ingenting annat i koden får displaystyle.

AlvinB Online 2508
Postad: 20 dec 2018

å ä och ö

Latex-konverteraren har för närvarande inget inbyggt stöd för att skriva å, ä och ö i matematikuttryck. Nedan följer några workarounds för att skriva dessa bokstäver i både matematik- och textformat.

 • Stora Å i textformat, '\stackrel{\circ}{\text{A}}' A\to\stackrel{\circ}{\text{A}}
 • Lilla å i textformat, '\stackrel{\circ}{\text{a}}' a\to\stackrel{\circ}{\text{a}}
 • Stora Å i matteformat, '\stackrel{\ \ \ \circ}{A}' A   \to\stackrel{\ \ \ \circ}{A}
 • Lilla å i matteformat, '\stackrel{\ \circ}{a}' a \to\stackrel{\ \circ}{a}
 • Stora Ä i textformat, '\stackrel{..}{\text{A}}" A..\to\stackrel{..}{\text{A}}
 • Lilla ä i textformat, '\text{a}\"' ä\to\text{a}\"
 • Stora Ä i matteformat, '\stackrel{\ \ ..}{A}' A  ..\to\stackrel{\ \ ..}{A}
 • Lilla ä i matteformat, 'a\"' ä\to a\"
 • Stora Ö i textformat, '\stackrel{..}{\text{O}}' O..\to\stackrel{..}{\text{O}}
 • Lilla ö i textformat, '\text{o}\"' ö\to\text{o}\"
 • Stora Ö i matteformat, '\stackrel{\ \ ..}{O}' O  ..\to\stackrel{\ \ ..}{O}
 • Lilla ö i matteformat, '\stackrel{\ ..}{o}' o ..\to\stackrel{\ ..}{o}
dajamanté 5195
Postad: 24 dec 2018

Super bra Smutstvätt o AlvinB :)

Jag sökte efter bmatrix egentligen och lärde mig massor nytt!

Svara Avbryt
Close