3 svar
61 visningar
biologi och lite annat är nöjd med hjälpen
biologi och lite annat 17
Postad: 12 okt 16:24 Redigerad: 12 okt 17:12

Har någon gjort det här som har färdiga svar eller kan hjälpa mig

Letala alleler hos pärlor

Här får du genomföra en mindre undersökning kopplat till genetik och visa att du har koll på de genetiska begreppen.

Om du behöver så repetera i kapitle 3 och 4 så att du känner dig förberedd och att du har förståelse för relevanta fenomen och begrepp så som: alleler, fenotyp, genotyp, homozygot, heterozygot och klyvningstal.

Nu är det dags för dig att genomföra en laboration. Du ska inte skriva rapport på laborationen utan tanken är att du när du genomfört laborationen besvarar du frågorna nedan.

 


Material

En skål
Pärlor, 25 st i en färg och 25 st i en annan färg (saknar du pärlor kan du ta exempelvis spelkort i två olika färger eller makaroner där du sätter en färgmarkering på de 25 som ska vara i en färg)
Den ena färgen representerar letala (dödliga) alleler och dessa är recessiva (a). Den andra färgen är dominant (A)och bär ej på anlag för sjukdomen. Bestäm tydligt vilken som du vill ska vara vilken.

 


Metod

1. Titta bort och ta två pärlor åt gången. Ta upp dem  två och två och tills skålen är tom. Skriv upp vilka genotyper de två pärlorna du plockar upp har och anteckna dem i en lista. När en kombination av två av den letala allen plockas upp (aa) lägger du undan dem eftersom den kombinationen är dödlig och individen överlever inte .

2. När du har plockat upp alla pärlor ur skålen börjar du om med nästa generation. Alla ”överlevande” individerna (de övriga pärlorna) läggs tillbaka i skålen och nästa generation produceras genom att du på samma sätt tar upp pärlorna två och två igen. Genotyperna för varje generation skrivs upp och för varje generation så plockades de letala kombinationerna bort.  Upprepa detta så att du har ett försök med 7 generationer.                                   

3. Gör en tabell av ditt resultat som du antingen skriver in direkt i svarsrutan eller skriver in ett dokument och laddar upp.

 


Utifrån ditt resultat svarar du sen på följande frågor:

 1) Vad är en allel?

 2) Vad symboliserar den enstaka pärlan i paret som plockades ur bägaren?

 3) När två pärlor plockats upp ur bägaren, vad symboliserar de pärlorna?

 4) Vad är ett klyvningstal?

 5) Förklara vad din tabell visar.

 6) Vad är klyvningstalet för generation 1 i försöket?

 7) Varför förändras talförhållandena allt eftersom i de olika generationerna?

 8) På vilka sätt avviker experimentet från verkligheten? Försök att komma på åtminstone tre saker som gör att det är annorlunda i verkligheten. 

Om du behöver så repetera i kapitle 3 och 4 så att du känner dig förberedd och att du har förståelse för relevanta fenomen och begrepp så som: alleler, fenotyp, genotyp, homozygot, heterozygot och klyvningstal.

Vad är det du behöver hjälp med?

biologi och lite annat 17
Postad: 12 okt 16:43

med alla frågorna för fatta ingenting 

biologi och lite annat, först och främst så skall man ge sina trådar en beskrivande rubrik. Man skall också se till att visa sitt egna försök och vad man själv har provat för att besvara frågorna. Det gäller också att man skall ha en fråga per tråd. Om du fortfarande behöver hjälp så gör en tråd per fråga där du ser till att följa reglerna. Om du är osäker på vad som gäller kan du klicka in på tabben "regler" och läsa./Moderator

Tråden är låst för fler inlägg

Close