1 svar
51 visningar
Wienerbroed är nöjd med hjälpen
Wienerbroed 16
Postad: 18 jun 17:41

Hitta bildnings-entalpi för ämnen

Jag har problem med denna uppgift:

"Nitroglycerin bildar fyra olika gaser (kvävgas, syre, koldioxid och vattenånga). Givet att bildningsentalpierma för nitroglycerin, koldioxid och vattenånga är -365,0 kJ/mol, -393,5 kJ/mol och -241,8 kJ/mol, beräkna reaktionsentalpin (ΔH) samt förändringen i inre energi (ΔU) när nitroglycerin fullständigt sönderdelas vid ett konstant tryck av en bar. Antag att det bildas en ideal gas som utför ett volymförändringsarbete och att ni således kan använda ideala gaslagen i kombination med termodynamikens första huvudsats (ΔU = q + w)."

Jag har ställt upp reaktionen till:

4C3H5N3O9 (4 * Nitroglycerin) ---> 6N2 + 12CO2 + 10H2O + O2

Problemet jag har är att jag inte vet hur jag ska få bildningsentalpierna för kvävgas och syre. Jag kommer inte på något sätt som jag skulle kunna härleda de andra bildningsentalpierna på.

Bildningsentalpierna för kvävgas och syrgas är 0, enligt definitionen av vad bildningsentalpier är.

Svara Avbryt
Close