3 svar
36 visningar
sund20 219
Postad: 19 sep 21:22 Redigerad: 19 sep 21:24

(HIV)-virusförökning

När sker själva replikationen av RNA/DNA vid framförallt HIV-virusförökning? Utifrån vad jag har läst så (kortfattat) börjar viruset binda in till cellytan, därefter passerar viruset cellmembranet (oftast genom endocytos), därefter försvinner kapsiden. I min bok står därefter att DNA:t integreras i värdcellens genom. De använder HIV-virus som exempel, och skriver att RNA:t kommer in i cellen där den först bildar en komplementär DNA-sträng (omvänt transkriptas), som sedan blir mall för att bilda en tvåsträngad DNA-molekyl. Sen sker då det steget som de kallar för "integration", d.v.s. att denna DNA-sträng nu kan sättas in i värdcellens genom, så att proteiner kan bildas o.s.v. Det jag inte förstår är helt enkelt när själva replikationen av RNA:t sker? Alltså, ett senare steg är ju att proteinerna som bildas sätts ihop med RNA-strängar och bildar nya virus som sedan kan släppas ut ur cellen. Men när bildas dessa RNA-strängarna till de nya virusen? När det sitter som DNA i värdcellens genom? Eller innan det sätts in där?

 

Jag försökte också läsa på Wikipedia (Virus, svenska sidan), och där skriver de hur RNA:t hos olika virus replikeras, men när de ska beskriva replikationen för retrovirus (vilket det låter som att HIV är när jag läser om stegen) så skriver de bara de stegen som jag beskrivit ovan, utan att förklara när själva bildningen av nya RNA-strängar som kan sättas in i de nybildade virusen sker (eller jag uppfattar iallafall inte att det står där). Någon som skulle kunna förklara hur och var de RNA-strängar som sedan sätts in i de nya virusen bildas? 

mag1 6428
Postad: 19 sep 21:37

Precis när/hur RNA-kodande för en ny viruspartikel bildas, beror på vilket viruset är. RNA kan användas som templat för att bilda nytt RNA, som i RNA virus utan DNA-steg. Detta sker genom ett RNA-beroende RNA syntetas (som i t.ex. SARS-CoV2).

Eller så RNA användas som templat för att bilda en DNA kopia genom ett reverse transcriptase, som kan  integreras i värdcellens arvsmassa, vilket sker med retrovirus (retro som i "åter", motsvarande de omvända riktningen som beskrivs i den centrala dogmen). Väl integrerad i värdcellens arvsmassa kan virala proteiner bildas, och även hela viruset RNA-genom kan syntetiseras (informationen finns ju integrerad i värdcellens genom, fast då i DNA-formen). Integreringen sker med ett enzym, ett integras.

sund20 219
Postad: 19 sep 21:47 Redigerad: 19 sep 21:48
mag1 skrev:

Precis när/hur RNA-kodande för en ny viruspartikel bildas, beror på vilket viruset är. RNA kan användas som templat för att bilda nytt RNA, som i RNA virus utan DNA-steg. Detta sker genom ett RNA-beroende RNA syntetas (som i t.ex. SARS-CoV2).

Eller så RNA användas som templat för att bilda en DNA kopia genom ett reverse transcriptase, som kan  integreras i värdcellens arvsmassa, vilket sker med retrovirus (retro som i "åter", motsvarande de omvända riktningen som beskrivs i den centrala dogmen). Väl integrerad i värdcellens arvsmassa kan virala proteiner bildas, och även hela viruset RNA-genom kan syntetiseras (informationen finns ju integrerad i värdcellens genom, fast då i DNA-formen). Integreringen sker med ett enzym, ett integras.

Förstår jag dig rätt då att hos retrovirus, så sker både replikationen av RNA:t (att det bildas nya RNA-strängar till "dottervirusen") och transkription och translation av virusproteinerna efter det som de i min bok då betecknar som "integration", alltså att DNA:t är intergrerat i värdcellens DNA? Görs det då vid replikationen RNA-strängar av båda strängarna i virusgenomet? Isåfall, bildas det två olika sorters virus? Eller sorteras den sidan av DNA:t som inte motsvarar "original RNA:t" bort efter replikation? 

mag1 6428
Postad: 19 sep 21:52

Nej alla kombinationer sker inte, utan endast en uppsättning av händelser sker (även om samma utfall, t.ex. replikerat RNA kan ske på flera olika sätt hos olika typer av virus).

För ett specifikt virus är det enklare att titta på just det viruset, som för HIV i bilden nedan från Wikipedia.

Svara Avbryt
Close