ashe_ 689
Postad: 11 okt 2023 22:34

Hur har arbtetsmarknaden påverkats negativt av teknikutvecklingen/digitaliseringen?

Hur har den svenska arbetsmarknaden påverkats negativt och positivt av teknikutvecklingen och digitaliseringen av arbetsmarknaden?

Jag kommer bara på med vilka sätt arbetsmarknaden har påverkats positivt av teknikutvecklingen och digitaliseringen men inte några negativa sätt som arbetsmarknaden påverkats... 

Jag vet att det är allt mindre människor som väljer att jobba inom infrastruktur/bygge osv. då andra jobb är mer populärt (jobb som har med datorer, jobba i svenska företag utomlands etc etc). Skulle verkligen uppskatta om någon skrev hur arbetsmarknaden påverkats negativt av teknikutvecklingen och digitaliseringen av arbetsmarknaden. 

Jonto 9422 – Moderator
Postad: 11 okt 2023 22:59

En hel del arbeten slås ju också ut när de blir ersatta av ny teknik och digitaliseringen.

I ett samhälle där den mesta posten går över internet/epost, finns ett mindre behov av brevbärare och postanställda. 

Telefonist är ett yrke som idag inte alls behövs, för att samtal idag kan kopplas automatiskt. Stenografer som antecknar för hand vad som sägs, är ofta ersatta av datorer som kan göra samma jobb.

Andra yrken börjar bli delvis ersatta såsom butikspersonal, när allt mer sköts via e-handel. Översättare blir allt mer utkonkurrerade när de datoriserade översättningarna blir bättre.

Människor som kanske investerat i sitt yrke genom en utbildning eller genom lång arbetserfarenhet, blir då negativt drabbade när det yrket inte längre behövs. Kanske kan de såklart söka ett nytt jobb som har uppstått tack vare tekniken, men de har kanske inte alls samma konkurrensfördel för det jobbet eller måste omskola sig och gå nya kurser, för att möta teknikförändringen.

Om vi tittar på tekniken idag och kanske lite med sikte på framtiden så kommer också andelen "enkla" jobb som inte kräver en utbildning minska för att maskiner/AI/robotar kommer kunna ta över den. Vi behöver inte längre några som står vid ett löpande band och sätter ihop delar, det gör maskiner. Vi behöver ingen som sorterar post, det kan en maskin göra.  I framtiden när maskinerna blir bättre och med AI så behöver vi kanske ingen som städar, det kan en städmaskin göra själv. Vi behöver kanske ingen som tömmer soptunnor; det kommer maskinen att kunna klara av. De här jobben som man idag kallar för "enkla jobb" som inte kräver utbildning eller hög kompetens, kommer ha lättast att bli ersatta av teknik. Arbeten som kräver mer av utbildning, kompetens och mänsklig förmåga såsom en läkare, en lärare, en apotekare, en jurist, en hantverkare m.m. kommer inte lika lätt gå att ersätta med teknik. På sikt så kommer tekniken leda till att det kommer krävas mer av utbildning och kompetens på arbetsmarknaden, för att man ska kunna konkurrera. Kanske vi redan börjar gå åt det hållet.

ashe_ 689
Postad: 11 okt 2023 23:09 Redigerad: 11 okt 2023 23:19

.

ashe_ 689
Postad: 11 okt 2023 23:19 Redigerad: 11 okt 2023 23:28

tackar! nu förstår jag bättre. 

jag skrev om positiva sätt som arbetsmarknaden påverkats positivt av digitaliseringen och teknikutvecklingen och undrar om jag missat någonting. sammanfattningsvis skrev jag om att arbetsmarknaden fått en produktivitetsökning pga digitaliseringen/teknikutvecklingen. arbetsmarknaden blivit mer effektiv, konkurrenskraftig och produktiv. företag kan nu minska kostnaderna då de använder sig av ny teknik som artificiell intelligens och robotar och då går mindre pengar åt för det finns inga arbetare som behöver ta betalt. Dessutom har nya jobb skapats som i sin tur ökat sysselsättningen samt produktivitetsökningen har lett till arbeten och därav stabila löner. Nya arbetsområden har upptäckts, bl.a. digital marknadsföring och marknadsföring, dataanalys och mjukvaruutveckling. Det har lett till mer möjligheter och alternativ för individer. 

Kommer inte längre än så

Svara Avbryt
Close