7 svar
1815 visningar
Mariam1999 är nöjd med hjälpen!
Mariam1999 569
Postad: 2 jun 2019

Hur kunde folkmord ske, och skulle det hända idag?

Hur kunde folkmord och brott mot mänskligheten likt Förintelsen eller det Stora språnget ske? Skulle liknande händelser kunna hända igen?

 

Kan ett svar på det här är, att rasismen skapades i och med att fascism och nazism fanns? Men vet inte faktiskt om det skulle hända igen...  Kan man säga att ett folkmord sker fortfarande idag i t.ex. Myanmar - Rohingyaa muslimer som flyr, fastän de ej har gjort något. FN rapporterar att de är en av världens mest förföljda minoriteter och många har i Myanmar utsatts för tvångsarbete, som ofta lett till våldsam misshandel och sexuella övergrepp.

Ja det är ju en väldigt bred frågeställning och har många svar i och med att många faktorer samspelar på samma sätt som den egentligen har inga svar eftersom man egentligen knappt kan förstå hur så hemska saker kan låtas ske. 

Ideologiska idéer såsom fascism, nazism, rasism, kanske även  (extrem) kommunism är såklart en viktig beståndsdel vid många folkrättsbrott. En auktoritär regim och brist på demokratiska strukturer finns ofta. Politiska motiv är ofta en drivkraft. Även om varje folkrättsbrott har sina egna bakomliggande orsaker.

Om folkmord kan ske idag? Om man ser globalt sätt så ja. Det finns många stater i världen med bräckliga demokratiska strukturer eller rent av militärstyrda eller diktatoriskt styrda stater där sådant skulle kunna hända.  Det finns redan idag som du säger många minoriteter som blir förföljda. Om vi tänker oss i Sverige eller ett EU-land så skulle jag idag säga: Nej då vi har stabila demokratiska strukturer som ska kunna hantera sådant däremot växer sig runt om i närområdet extremism och icke-demokratiska åsikter sig starkare så om vi inte värnar demokratin och medmänskligheten så kan det inom en framtid hända saker även här. Man ska inte glömma att dåden utfördes, försvarades och förtegs av människor. Vi är inte mer än människor nu heller.

Om man ska kalla det som sker nu med exempelvis rohingyer för folkmord är inte helt lätt. Dels för att folkmord är starkt förknippat med de folkmord som skett exempelvis förintelsen, vilket man ogärna jämför med.

Dessa kriterier ställer FN upp för att kalla något för folkmord. https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Då får man resonera över huruvida behandlingen av exempelvis rohingyer stämmer överens med det.

Mariam1999 569
Postad: 2 jun 2019
Jonto skrev:

Ja det är ju en väldigt bred frågeställning och har många svar i och med att många faktorer samspelar på samma sätt som den egentligen har inga svar eftersom man egentligen knappt kan förstå hur så hemska saker kan låtas ske. 

Ideologiska idéer såsom fascism, nazism, rasism, kanske även  (extrem) kommunism är såklart en viktig beståndsdel vid många folkrättsbrott. En auktoritär regim och brist på demokratiska strukturer finns ofta. Politiska motiv är ofta en drivkraft. Även om varje folkrättsbrott har sina egna bakomliggande orsaker.

Om folkmord kan ske idag? Om man ser globalt sätt så ja. Det finns många stater i världen med bräckliga demokratiska strukturer eller rent av militärstyrda eller diktatoriskt styrda stater där sådant skulle kunna hända.  Det finns redan idag som du säger många minoriteter som blir förföljda. Om vi tänker oss i Sverige eller ett EU-land så skulle jag idag säga: Nej då vi har stabila demokratiska strukturer som ska kunna hantera sådant däremot växer sig runt om i närområdet extremism och icke-demokratiska åsikter sig starkare så om vi inte värnar demokratin och medmänskligheten så kan det inom en framtid hända saker även här. Man ska inte glömma att dåden utfördes, försvarades och förtegs av människor. Vi är inte mer än människor nu heller.

Om man ska kalla det som sker nu med exempelvis rohingyer för folkmord är inte helt lätt. Dels för att folkmord är starkt förknippat med de folkmord som skett exempelvis förintelsen, vilket man ogärna jämför med.

Dessa kriterier ställer FN upp för att kalla något för folkmord. https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Då får man resonera över huruvida behandlingen av exempelvis rohingyer stämmer överens med det.

Jag förstår, men kan man säga då att Rwanda i Afrika (hutu och tutsi) hade ett folkmord konflikt?

Mariam1999 skrev:
Jonto skrev:

Ja det är ju en väldigt bred frågeställning och har många svar i och med att många faktorer samspelar på samma sätt som den egentligen har inga svar eftersom man egentligen knappt kan förstå hur så hemska saker kan låtas ske. 

Ideologiska idéer såsom fascism, nazism, rasism, kanske även  (extrem) kommunism är såklart en viktig beståndsdel vid många folkrättsbrott. En auktoritär regim och brist på demokratiska strukturer finns ofta. Politiska motiv är ofta en drivkraft. Även om varje folkrättsbrott har sina egna bakomliggande orsaker.

Om folkmord kan ske idag? Om man ser globalt sätt så ja. Det finns många stater i världen med bräckliga demokratiska strukturer eller rent av militärstyrda eller diktatoriskt styrda stater där sådant skulle kunna hända.  Det finns redan idag som du säger många minoriteter som blir förföljda. Om vi tänker oss i Sverige eller ett EU-land så skulle jag idag säga: Nej då vi har stabila demokratiska strukturer som ska kunna hantera sådant däremot växer sig runt om i närområdet extremism och icke-demokratiska åsikter sig starkare så om vi inte värnar demokratin och medmänskligheten så kan det inom en framtid hända saker även här. Man ska inte glömma att dåden utfördes, försvarades och förtegs av människor. Vi är inte mer än människor nu heller.

Om man ska kalla det som sker nu med exempelvis rohingyer för folkmord är inte helt lätt. Dels för att folkmord är starkt förknippat med de folkmord som skett exempelvis förintelsen, vilket man ogärna jämför med.

Dessa kriterier ställer FN upp för att kalla något för folkmord. https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Då får man resonera över huruvida behandlingen av exempelvis rohingyer stämmer överens med det.

Jag förstår, men kan man säga då att Rwanda i Afrika (hutu och tutsi) hade ett folkmord konflikt?

Rwanda 1994 tror jag är klassat som ett folkmord, ja

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordet_i_Rwanda

Mariam1999 569
Postad: 2 jun 2019
Jonto skrev:
Mariam1999 skrev:
Jonto skrev:

Ja det är ju en väldigt bred frågeställning och har många svar i och med att många faktorer samspelar på samma sätt som den egentligen har inga svar eftersom man egentligen knappt kan förstå hur så hemska saker kan låtas ske. 

Ideologiska idéer såsom fascism, nazism, rasism, kanske även  (extrem) kommunism är såklart en viktig beståndsdel vid många folkrättsbrott. En auktoritär regim och brist på demokratiska strukturer finns ofta. Politiska motiv är ofta en drivkraft. Även om varje folkrättsbrott har sina egna bakomliggande orsaker.

Om folkmord kan ske idag? Om man ser globalt sätt så ja. Det finns många stater i världen med bräckliga demokratiska strukturer eller rent av militärstyrda eller diktatoriskt styrda stater där sådant skulle kunna hända.  Det finns redan idag som du säger många minoriteter som blir förföljda. Om vi tänker oss i Sverige eller ett EU-land så skulle jag idag säga: Nej då vi har stabila demokratiska strukturer som ska kunna hantera sådant däremot växer sig runt om i närområdet extremism och icke-demokratiska åsikter sig starkare så om vi inte värnar demokratin och medmänskligheten så kan det inom en framtid hända saker även här. Man ska inte glömma att dåden utfördes, försvarades och förtegs av människor. Vi är inte mer än människor nu heller.

Om man ska kalla det som sker nu med exempelvis rohingyer för folkmord är inte helt lätt. Dels för att folkmord är starkt förknippat med de folkmord som skett exempelvis förintelsen, vilket man ogärna jämför med.

Dessa kriterier ställer FN upp för att kalla något för folkmord. https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Då får man resonera över huruvida behandlingen av exempelvis rohingyer stämmer överens med det.

Jag förstår, men kan man säga då att Rwanda i Afrika (hutu och tutsi) hade ett folkmord konflikt?

Rwanda 1994 tror jag är klassat som ett folkmord, ja

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordet_i_Rwanda

Det är väl bra om jag tar upp att FN bildades efter förintelsen? För att uppnå A nivå, måste jag ta upp:

"Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. "

Jag skulle nog hävda att det är magstarkt att påstå att folkmord inte skulle kunna ske idag i Europa. Självklart, det kommer nog inte ske ett folkmord nästa vecka, eftersom det tar lång tid att bygga upp den typ av avhumanisering som krävs för att kunna genomföra ett folkmord, särskilt på Rwandas skala, där nästan en miljon människor dödades på några månader, men det är absolut inte omöjligt att vi kommer att se ett folkmord i Europa under det närmaste decenniet, åtminstone i en "mindre skala". Även om tankarna ofta går till förintelsen när någon säger folkmord (vilket inte alls är en dålig koppling, men känns lätt som om folkmord var en engångsföreteelse.), har det skett flera folkmord relativt nyligen, bland andra1:

  • Folkmordet i Srebrenica (flera folkmord ägde rum under krigen på Balkan, men detta är det mest kända)
  • Folkmordet i Rwanda, som redan nämnts
  • Baathpartiet i Syrien har gasat ihjäl delar av sin egen befolkning, och vissa av dessa mord klassas som folkmord. Även Islamiska staten ligger bakom flera folkmord.

Poängen här är att folkmord är vanligare än vi tror, och skulle vilja önska. Utbildningsradion har en mycket bra dokumentärserie i två delar om folkmordet i Rwanda. Att känna ett extremt hat mot människor är ingen nyhet, men hur får man en stor del av befolkningen att gå från att bara hata till att faktiskt döda personen de hatar? Det är en moralisk spärr som sitter väldigt djupt hos många människor, ändå slog människor ihjäl sina grannar under folkmordet. Rent logistiskt borde det också finnas någon slags spärr hos människor, hur kan man leva i ett samhälle där det ligger lik och ruttnar i varenda vägdike? Ändå gjorde folk det. Man tog sina barn till parken och försökte undvika liken så gott det gick, men hur kan det bli så? Den dokumentärserien handlar om hur ett folkmord kan ske, både rent logistiskt (det är svårt att döda niotusen människor per dag) och framförallt de mer psykologiska aspekterna av ett folkmord. Titta gärna på den, och/eller läs om upprinnelserna till folkmord. Hur börjar de? Varför börjar de? Vilka är de drivande parterna? Hur går de till väga? Ser du några  likheter eller skillnader mot hur dagens politiska klimat ser ut? Tror du att det skulle kunna hända något liknande igen?

Mariam1999 569
Postad: 2 jun 2019
Smutstvätt skrev:

Okej, tack så mycket! 

vahagnavedian 27
Postad: 5 jun 2019

Jag skulle även gå tillbaka ett världskrig och undersöka uppkomsten av "brott mot mänskligheten", dess inlägg inom internationell rätt (Haag-konventionen 1907), Raphael Lemkins arbete som ledde till FN-konventionen. Sen får du även gärna läsa på hur t.ex. Gregory Stanton definierar de olika stegen i en folkmordsprocess. Och under sektionen "frågor och svar" hittar du mer att läsa om FN-konventionen och forskning, samt diskussioner om varför vi har sett "nutida" fall av folkmord (Kambodja, Rwanda, Srebrenica, Darfur etc.) trots FN-konventionen m.m.

Svara Avbryt
Close