1 svar
425 visningar
felixkarl 1
Postad: 2 maj 2022 18:03

Inför muntliga nationella Tyska 3

Jag har snart muntliga nationella prov i tyska 3. Jag känner mig osäker på vad det är dom söker efter när man pratar samt hur man ska förbereda sig.

Jonto Online 8089 – Moderator
Postad: 2 maj 2022 18:53

Det finns ett viktigt mål: Att du ska göra dig förstådd och kunna berätta något så att en tysk förstår.

Därför grundtips 1: Fundera inte för mycket över grammatiken när du pratar utan viktigast är att du talar på och får ett bra flyt där orden flyter på.

Tips 2: Prata enkelt! Använd ett enkelt språk som du behärskar. Om det är något ord som du inte kommer på eller inte kan säga på tyska, använd andra tyska ord eller formulera det på ett annat sätt. Använd aldrig ord på svenska eller engelska, då hade en tysk inte förstått och det försämrar bara prestationen

Tips 3: Träna på att vara säker på att bilda meningar. Subjekt Verb Objekt. Vill man upp på högre nivå( C/A) så är det bra att även träna på bisatser. 

Tips 4: Plugga på en del bra småord som man ofta använder när man kommunicerar i meningar. Enkla ord men som får meningarna att bli mer varierade och bättre. Det brukar vara en del som bedöms för E/C/A hur varierat språket är:

Här är en bra quizlet övning med många sådana ord: https://quizlet.com/47747394/tyska-smaord-flash-cards/

Tips 5: Muntliga diskussioner handlar ofta om att ge en åsikt. Det kan vara bra att plugga på fraser som hör ihop med att  ge en åsikt ex. Ich finde , dass = Jag tycker att...

Ich meine, dass = Jag menar att....

Ich denke, dass... = Jag tänker att....

Meiner Meinung nach= Enligt min åsikt

Ich stimme (nicht) zu = Jag håller (inte)  med

Ein Vorteil/Nachteil ist... = en fördel/nackdel är

Svara Avbryt
Close