1 svar
30 visningar
Arbetsmyran 92
Postad: 15 nov 2021 21:39

IPS-celler

Det är ju så att en nackdel med IPS-celler är att det kan uppstå genförändringar efter en omprogrammeringen. Dessa mutationer kan ju då skapa problem när cellen ska användas. Men vad är det för "förändingar" och problem och för konsekvens av det/påverkan på samhället? Kan det vara att man kan dö för att man kortsluter kroppen på något sätt eller skapar en ny sjukdom eller har jag bara tolkat det fel.

mag1 Online 3808
Postad: 16 nov 2021 08:49

Vilka blir de nya egenskaperna som IPS cellerna får?

Hur skiljer sig dessa ifrån de andra somatiska cellerna?

Och utifrån de nya egenskaperna hos IPS cellerna,  finns det någon annan celltyp som har några av dessa egenskaper (och som ger upphov till ohälsa i kroppen)?

Svara Avbryt
Close