1 svar
123 visningar
Asalhajem05 1
Postad: 6 apr 2022 19:23 Redigerad: 8 apr 2022 10:22

Trycka upp tidning – kostnader och nollpunktsförsäljning


Rubrik ändrad från "Jag behöver hjälp med denna uppgiften 🙏" till nuvarande. En beskrivande rubrik underlättar för de som svarar, och hjälper till att skilja trådar från varandra. Läs gärna mer om rubriksättning här. /Smutstvätt, moderator 

Arktos 2396
Postad: 10 apr 2022 17:33 Redigerad: 10 apr 2022 17:35

Välkommen till Pluggakuten!

Hur går det? Hur långt har du kommit?

Uppgift C tycker jag är tvetydig:
Om man säljer  q  st/år,
pris/st  är  p  kr och  bidrag/st  är  b  kr, 
så blir totalintäkten   p·q   kr  och totalbidraget   b·q  kr .

Nollpunktsförsäljningen kan då avse det värde på  q   för vilket
•  totalbidraget är lika med de fasta kostnaderna  (då går det precis ihop)
eller
•  totalintäkten för detta värde på  q   (för hur mycket måste man sälja, om det ska gå ihop)

Hur stort är bidraget/st i uppgiften?
Hur stora är de fasta kostnaderna (sammanlagt)?

Hur många tidningar måste man sälja, 
för att totalbidraget ska bli (minst) lika stort
som de (sammanlagda) fasta kostnaderna?         [det är ett möjligt svar]

Hur stor är då totalintäkten?                                     [ett annat möjligt svar]


 

Svara Avbryt
Close