16 svar
72 visningar
Hejhej! 219
Postad: 25 maj 17:41

Joniseringsenergi i periodiska systemet?

Hej! Jag är fundersam på hur man kan tänka för att veta joniseringsenergin i det periodiska systemet?. Alltså på ett ungefär vilka atomer som har högst och lägst joniseringsenergi på de olika nivåerna? 

Det stod som svar på ett test jag gjorde att joniseringsenergin ökar ju högre upp i grupp 1 man kommer och ju längre åt höger i period 4 man kommer alltså bör joniseringsenergin vara som störst ju högre upp och ju längre åt höger man kommer i periodiska systemet. Men hur ska man tänka för de olika nivåerna? 

Tex. Var en fråga "Hos vilken av följande atomer är den andra joniseringsenergin högst?

Na

Mg

Al"

Hur bör man tänka då?

Tack på förhand!

Hur många elektroner finns det i yttersta skalet hos Na+,  Mg+ respektive Al+?

Hejhej! 219
Postad: 25 maj 21:47

Menar du hos de positiva jonerna? Jag trodde inte det fanns Al^+ utan Al^3+? Vet inte om jag uppfattat frågan rätt men jag tänker att det finns 3 elektroner i det yttersta skalet i Al, 2 valenselektroner i Mg och 1 valenselektron i Na?

När det handlar om andra joniseringsenergin, så handlar det alltid om en atom som har förlorat en elektron, så att det är en envärt positivt laddad jon. Du har helt rätt i att detta inte är det som är vanligast hos t ex aluminium.

Vet inte om jag uppfattat frågan rätt men jag tänker att det finns 3 elektroner i det yttersta skalet i Al, 2 valenselektroner i Mg och 1 valenselektron i Na?

Du har helt rätt i detta, men det är inte relevant när det handla rom andra joniseringsenergin.

Hejhej! 219
Postad: 25 maj 22:34 Redigerad: 25 maj 22:35

Ah ok! Så ska man tänka att första joniseringsenergin är då en elektron avgetts så att Al^+ har 2 valenselektroner, Mg^+ har 1 valenselektron och Na^+ har 8 valenselektroner? Och Natrium har därför störst första joniseringsenergi? 

Sedan att det på andra joniseringsenergin har avgetts 2 elektroner, så att Al^2+ har 1 valenselektron, Mg^2+ har 8 valenselektroner och Na^2+ har 7 valenselektroner. Och i detta fall bör därför andra joniseringsenergin vara högst hos Magnesium då den har flest valenselektroner efter 2 elektroner avgetts?

Hejhej! skrev:

Ah ok! Så ska man tänka att första joniseringsenergin är då en elektron avgetts så att Al^+ har 2 valenselektroner, Mg^+ har 1 valenselektron och Na^+ har 8 valenselektroner? Och Natrium har därför störst första joniseringsenergi? 

Nej, natrium har den minsta första joniseringsenergin, den där ensamma elektronen sitter ganska löst. Första joniseringsenergin är när man tar bort den första elektronen.

Sedan att det på andra joniseringsenergin har avgetts 2 elektroner, så att Al^2+ har 1 valenselektron, Mg^2+ har 8 valenselektroner och Na^2+ har 7 valenselektroner. Och i detta fall bör därför andra joniseringsenergin vara högst hos Magnesium då den har flest valenselektroner efter 2 elektroner avgetts?

Nej, du ligger ett steg fel. Andra joniseringsenergin är i samband med att man tar bort den andra elektronen.

Hejhej! 219
Postad: 26 maj 09:49

Ah ok! Så Na har lägst första joinseringsenergi eftersom den har en valenselektron, därefter Mg som har 2 valenselektroner & sist Aluminium som har 3?

Och sedan har Mg minst andra joniseringsenergi eftersom den efter att ha avgett den första elektronen har 1 valenselektron, sedan Al som efter att ha avgett första elektronen har 2 valenselektroner kvar och Na har högst andra joniseringsenergi eftersom den då har 8 valenselektroner efter att ha avgett första valenselektronen?

Ja, och varför är värdena olika för Na/Mg/Al för första joniseringsenergin respektive för Mg/Al för andra joniseringsenergin?

Hejhej! 219
Postad: 26 maj 18:15 Redigerad: 26 maj 18:15

Eftersom de har olika antal skal? Och olika antal valenselektroner?

Hejhej! skrev:

Eftersom de har olika antal skal? Och olika antal valenselektroner?

Vilka skal finns de yttersta elektronerna i  Na, Mg respektive Al (atomerna alltså, inte jonerna) i?

Hejhej! 219
Postad: 22 jun 18:43

I Na, Mg och Al atomer befinner sig valenselektronerna i M-skalet? 

Ja. Hur många elektroner har Na, Mg respektive Al i M-skalet?

Hejhej! 219
Postad: 22 jun 19:40

Na har 1, Mg har 2 och Al har 3? Är joniseringsenergi höst hos Al, sedan Mg och Na har lägst eftersom Al har flest valenselektroner och de alla tre atomslagen har samma antal skal?

Första joniseringsenergin är högre hos aluminium än för magnesium som är högre än för natrium, men läs vad det är man frågar efter...

Hejhej! 219
Postad: 22 jun 19:57

Andra joniseringsenergin, så Na borde ha högst andra joniseringsenergi eftersom när den avgett 1 valenselektron så har den 8 i det yttersta skalet (L-skalet)? 

Exakt. Natrium har ett väldigt högt värde på sin andra joniseringsenergi av exakt den anledningen.

Hejhej! 219
Postad: 22 jun 21:29

Ah ok då förstår jag tack så mycket!:)

Svara Avbryt
Close