6 svar
29 visningar
loglady är nöjd med hjälpen
loglady 33
Postad: 10 jan 2021

Kalibreringskurva

Jag skriver en laborationsrapport om spektrofotometri och absorbans.

Vi har fått en absorbans som ligger närmare 4. Går det att räkna ut koncentrationen i ett sådan prov med hjälp av en kalibreringskurva ( en rät ) ? Eller lambert beers lag? När är det lambert beers lag fallerar? 

mag1 1515
Postad: 10 jan 2021

Nej koncentrationen kan inte beräknas tillförlitligt vid absorbansvärden nära 4.

Detta då svaret som fås med en kalibreringskurva är alltför inkorrekt, då ljuset som kommer ut efter passage genom kyvetten enligt Beer-Labmerts lag minskar exponentiellt med provets tjocklek och koncentrationen av det ämne som absorberar (titta under Measurements i denna länk till Wiki för en tabell och mer information).

En absorbans mellan 0.2-0.5 är ideal (som beskrivet i din tidigare tråd om kalibreringskurva). Vid absorbans över 1 behöver proverna spädas, då lineariteten mellan koncentration och absorbans snabbt bryts ner vid snabbt vid absorbansvärden över 1. 

loglady 33
Postad: 10 jan 2021

Tack för svar!

Jag förstår att det händer men inte riktigt varför. Vad är den egentliga anledningen till att det blir så? Är det på grund av att joner skuggar varandra eller liknande?

mag1 1515
Postad: 10 jan 2021

Nej det är ingen skuggning, det har att göra med absorbtion av elektromagnetiska vågor, mer finns t.ex. på wiki.

loglady 33
Postad: 10 jan 2021

Jag förstår. 

En relevant metodförbättring kanske hade varit att späda lösningar med höga koncentrationer till samma absorbans, exemeplvis mellan 0,2-0,5. Sedan beräkna koncentrationerna utifrån hur mycket de behövdes spädas? Låter det rimligt?

mag1 1515
Postad: 10 jan 2021

Denna typ av spädning och uppräknande av absorbansen med spädningsfaktorn är del av standardmetoden, men visst det är ett förslag för en förbättring - men då av utförandet snarare än metoden.

loglady 33
Postad: 10 jan 2021

Okej. 

Vi blev nämligen tilldelade tre okända koncentrationer under laborationen och vi skulle beräkna koncentrationen på dem utifrån absorbansen. Min lärare hade inte nämnt denna typ av metod, och jag hade ingen aning om relationen mellan absorbans och koncentration vid högre koncentrationer.  Men jag insåg att felmarginalen var lite väl stor om man jämförde de matematiska beräkningarna med koncentrationen vi fick ut genom kalibreringskurvan. Därav frågan om tillförlitligheten på kalibreringskurvan

Tack så oerhört mycket för hjälpen :)

Svara Avbryt
Close