2 svar
28 visningar
Kian595 5
Postad: 21 sep 20:38

Kan cellen spjälka alla monosackarider eller bara glukos?

Hej!

Jag undrade om cellen kunde använda sig av andra ämnen än glukos i glykolysen, som till exempel fruktos och galaktos? Eller måste de omvandlas till glukos först, innan de genomgår glykolysen? 

Och om de kan spjälkas redan som de är, hur blir det med fruktos som bara består av 5 kolatomer? Hur ska den bli till 2 pyrodruvsocker?

Tacksam för hjälp 

manik 67
Postad: 21 sep 21:12

Fruktos bryts ner i princip enbart i levern. Jag kan inte exakt vad i lever-cellerna som gör det möjligt, men ett tips är att bild-googla "fructose metabolism" för att se processen.

mag1 6428
Postad: 21 sep 22:28

Generellt finns det inom metabolismen möjligheter att omvandla liknande molekyler, från den ena till den andra. Denna möjlighet har utvecklats för att cellen (eller olika celler, i olika vävnader tillsammans) skall kunna utnyttja de ämnen som det finns gott om i födan, och använda denna omvandlingsförmåga för att kompensera för de ämnen som det finns mindre av (ämne i överskott => omvandlas till det ämne det finns ett större behov av). Och oftast kan dessa omvandlingsreaktioner gå åt båda hållen, de är med andra ord jämviktsreaktioner.

 

Både fruktos och galaktos är hexoser (kolhydrater med sex kolatomer), precis som glukos och de finns i ganska stora mängder i vår föda, så evolutionen har sett till att levande organismer har en kapacitet att utvinna den kemiska energin i dessa kolhydrater. I början är inte de sex kolhydraterna i fruktos alltid uppenbara, då fruktos oftast visas i furanosformen, som är den vanligaste i vatten. Och i denna form finns två av kolen utanför ringen, så ta en titt till och räkna kolen så ser du att de tillsammans är sex.

Fruktos behöver inte omvandlas till glukos för att förbrukas i glykolysen. Fruktos kan efter fosforylering klyvas till två olika molekyler med tre kol (glyceraldehyd, och dihydroxyacetonfosfat), som kan gå in i glykolysen. Och detta sker f.f.a. i levern.

Andra vävnader (muskel, fett och njure) i kroppen kan direkt fosforylera fruktos och bilda fruktos-6-fosfat, vilket är en intermediär i glykolysen. På detta vis kan fruktosen brytas ner i glykolysen precis som glukos.

Galaktos kan även det omvandlas, till slut till glukos-6-fosfat som kan gå rakt in i glykolysen.

Hexoserna fruktos och glukos finns båda med som centrala ämnen i glykolysen, och omvandlas mellan varandra - även glukosen omvandlas ju till fruktos tidigt i glykolysen.


Tillägg: 5 okt 2022 14:08

Kom på en sak till:

Fruktos som fosforyleras, och bildar fruktos-6-fosfat (intermediär i glykolysen) kan omvandlas till glukos-6-fosfat, vilken i sin tur kan defosforyleras för att återbilda glukos (men detta sker i det endoplasmatiska retiklet, d.v.s. inte som en "vanlig del" av glykolysen).


Tillägg: 5 okt 2022 14:12

Det var en del av glukoneogenesen jag syftade på, d.v.s. bildandet av glukos sker under glukoneogenes, och det bildade glukoset kan sedan transporteras ut ur cellerna till andra celler i kroppen.

Svara Avbryt
Close