19 svar
775 visningar
Filip Eriksson MP16 7
Postad: 15 mar 2017

Kemi 1 Redox

Hej!
Just nu håller jag på med Kemi 1 på Gymnasiet och har lite problem. Har nämligen prov på fredag, har därför lite bråttom.

Frågan lyder; 
Avgör om det sker en reaktion i följande exempel. Skriv formel för de reaktioner som sker.
A) Klorvatten Cl2 (aq), blandas med natriumjodidlösning, Nal (aq). 

Det finns ett facit men förstår inte riktigt deras lösning och svar.
Tacksam för snabba svar :)

Vet du vad som bildas vid reaktionen? (Om man inte vet det, är det svårt att avgöra om det är en redoxreaktion eller inte.)

Filip Eriksson MP16 7
Postad: 16 mar 2017

Nej, man vet inte vad som bildas, eller om det bildas något över huvud taget. Det är väll det som är frågan man ska svara på, eller? Man ska väll avgöra om det kommer ske en reaktion eller inte? Vet man om det bildas ett ämne är ju frågan onödig?

Filip Eriksson MP16 7
Postad: 16 mar 2017

Tror att jag kanske har förstått. Det bildas väll inget nytt ämne utan det sker väll endast en redoxreaktion? För isåfall, NaI är en Jonlösning där Na är plusladdad (Na+) och har därför gett ifrån sig en elektron och är nöjd. Därför kommer Na inte ingå i reaktionen. Cl och I däremot kommer reagera eftersom att Cl ligger högre upp än I i normalpotentialtabellen (+1.36) medans I endast har en normalpotential på +0.54. Det ämne med högst E0 kommer väll reduceras? Alltså Cl tar upp 1 elektron från I, eller? Just för att få fullt yttersta elektronskal. Då blir väl redoxreaktionen att bli att 2Cl- och 2I+? 
Detta känns inte alls rätt, hade någon kunnat förklara bättre?

Du har rätt i att klor drar till sig en elektron från jodidjonen - klor är bättre på att dra till sig en elektron än vad jod är på att hålla kvar elektronen, med andra ord har klor högre värde på elektronegativitet än jod. Skillnaden i normalpotential är ett annat sätt att uttrycka samma sak. Det bildas alltså två nya ämnen - kloridjoner och jod(molekyler). Alltså har klor reducerats och jod oxiderats, och det är en redoxreaktion.

Marvin stenersen 37
Postad: 16 mar 2017

Na+ +2I- + Cl2》》2Cl- +Na+ +I2 (Na+ är en åskådar jon)

2I-(aq) + Cl2 (aq) I2(aq) + 2 Cl-(aq)

Åskådarjoner bör inte vara med - och om de skall vara med, bör de vara lagom många för att laddningen på vardera sidan skall bli 0.

baltax 70
Postad: 10 jun 2019

Varför blir inte reaktionen Cl2 + 2NaI -> 2NaCl + I2? Varför reagerar kloret med joden snarare än med natrium?

Smaragdalena 40118 – Moderator
Postad: 10 jun 2019 Redigerad: 10 jun 2019

För att kloratomer är bättre på att dra till sig elektroner än vad jodidjoner är på att hålla kvar dem (högre elektronegativitet).

baltax 70
Postad: 10 jun 2019

Men varför oxideras inte natriumjonerna snarare än jodidjonerna? Har jodidjonerna lägre elektronegativitet än natriumjonerna?

Natriumjonerna är redan oxiderade. Det är väldigt svårt att bruta upp natriumjonens ädelgasskal och bilda en jon med större laddning än +1.

baltax 70
Postad: 11 jun 2019

Ok, jag förstår. Tycker det allmänt kan vara lite svårt att avgöra elektronegativitet för joner, eftersom paulingtabellen bara visar e.n. för atomer. Finns det någon annan tabell som visar e.n. för joner?

Elektronegativitet är egentligen bara intressant för att se om skillnaden mellan två atomslag är så pass stor att det kan bildas joner, eller för att se om en bindning kommer att vara polär. Man får helt enkelt lära sig att halogener är oxiderande ämnen och att oxidationsförmågan avtar när man rör sig nedåt i gruppen. Med andra ord är fluor mer oxiderande än klor, som i sin tur är mer oxiderande än brom. Jod är minst oxiderande. Atomer från ett mer oxiderande ämne kan oxidera joner från ett mindre oxiderande ämne och själv bilda joner. Fluor kan t.ex. oxidera kloridjoner medan det bildas fluoridjoner och klor. Däremot kan inte klor oxidera fluoridjoner. Det finns något som kallas för normalpotentialer som du kan använda för att avgöra detta.

Det är även bra att lära sig de vanligaste jonerna och deras laddningar. Se LÄNK.

Nej, elektronegativitet gäller för atomen. Om det är en förening mellan två ickemetaller brukar det vara en molekylförening, om det är en metall och en ickemetall brukar det bli en jonförening. Det finns även föreningar som ammoniumnitrat, där alla atomer är ickemetaller men ämnet är ett salt bestående av två olika joner, som vardera består av atomer som sitter ihop med varandra genom kovalenta föreningar.

Du behöver kunna vilken elektronstruktur en natriumjon har - att den har ädelgasstruktur.

joauha 5
Postad: 6 dec 2019
Smaragdalena skrev:

Nej, elektronegativitet gäller för atomen. Om det är en förening mellan två ickemetaller brukar det vara en molekylförening, om det är en metall och en ickemetall brukar det bli en jonförening. Det finns även föreningar som ammoniumnitrat, där alla atomer är ickemetaller men ämnet är ett salt bestående av två olika joner, som vardera består av atomer som sitter ihop med varandra genom kovalenta föreningar.

Du behöver kunna vilken elektronstruktur en natriumjon har - att den har ädelgasstruktur.

Jag vet att jag kan få fram vilket elektronskal ett ämnes valenselektroner befinner sig i genom att se på perioderna i periodiska systemet. Jag har lärt mig att de fyra första skalen, K, L, M, N kan bära 2, 8, 8, 8 elektroner. Jag ser att jod ingår i en period vars elektronskal jag inte vet max antalet på (period 5, skal O). Eftersom natrium ingår i period 3 har den valenselektroner i M skalet, och den har 1 valenselektron (vilket vi ser på gruppnumret).

Jod å andra sidan har 7 stycken valenselektroner i ett skal som jag inte vet vad max är, eller vad som krävs för att uppnå ädelgasstruktur.

I natriumjodid har natrium gett bort en valenselektron per oktettregeln (för att uppnå ädelgasstruktur), den blir inert. Jod har tagit emot denna. Men Jod har alltså inte uppnåt ädelgasstruktur per oktettregeln? Förmodligen då för att O-skalet kan hålla fler än 8 elektroner, annars skulle väl jod också vara inert?

Är det därför vi i första frågan kan oxidera jod men inte natrium?

Atomskal nummer nn har plats för 2n22n^2 elektroner, så skalen rymmer i tur och ordning 2, 8, 18, 32, 50 elektroner, men man börjar fylla på i nästa skal när det är 8 elektroner i det yttersta skalet. Alla halogenera saknar en enda elektron för att ha ädelgasstruktur. Halogenidjonerna har ädelgasstruktur. Korrmolekylerna och jodmolekylerna har ädelgasstruktur tack vare att atomerna delar elektroner med varandra. Kloratomerna är bättre på att dra till sig elektroner än vad jodidjonerna är på att hålla emot, så kloratomerna i klormolekylen drar till sig en elektron var från två jodidjoner, så att det bildas jodmolekyler och kloridjoner.

joauha 5
Postad: 6 dec 2019
Smaragdalena skrev:

Atomskal nummer nn har plats för 2n22n^2 elektroner, så skalen rymmer i tur och ordning 2, 8, 18, 32, 50 elektroner, men man börjar fylla på i nästa skal när det är 8 elektroner i det yttersta skalet. Alla halogenera saknar en enda elektron för att ha ädelgasstruktur. Halogenidjonerna har ädelgasstruktur. Korrmolekylerna och jodmolekylerna har ädelgasstruktur tack vare att atomerna delar elektroner med varandra. Kloratomerna är bättre på att dra till sig elektroner än vad jodidjonerna är på att hålla emot, så kloratomerna i klormolekylen drar till sig en elektron var från två jodidjoner, så att det bildas jodmolekyler och kloridjoner.

Okej, så som jag förstår det är NaI en jonförening där natrium gett bort en elektron, fått ädelgasstruktur, jod har tagit emot en elektron, fått ädelgasstruktur. Så båda har ädelgasstruktur, så det är inte det som får natrium att utebli ifrån redoxreaktionen.

Du skrev tidigare att natrium redan är oxiderat. Och det slog mig precis... Natrium har gett bort en elektron redan (oxidation - elektroner avges). Jag kan köpa det, att redan oxiderade atomer ej kan ingå i en ny oxidation.

Smaragdlena skrev:

Natriumjonerna är redan oxiderade. Det är väldigt svårt att bruta upp natriumjonens ädelgasskal och bilda en jon med större laddning än +1.

Så natrium uteblir för att natrium redan har oxiderat. Men det är inte på grund av, enbart, ädelgasstrukturen? Ett den är inert. För då skulle jod också utebli från reaktionen?

För då skulle jod också utebli från reaktionen?

Det har jag redan svarat på, om jag tolkar din fråga rätt:

Kloratomerna är bättre på att dra till sig elektroner än vad jodidjonerna är på att hålla emot, så kloratomerna i klormolekylen drar till sig en elektron var från två jodidjoner, så att det bildas jodmolekyler och kloridjoner.

Jodidjonerna är sämre på att dra till sig elektroner än vad kloridjonerna kan hålla emot, så baklängesreaktionen sker inte.

joauha 5
Postad: 6 dec 2019
Smaragdalena skrev:

För då skulle jod också utebli från reaktionen?

Det har jag redan svarat på, om jag tolkar din fråga rätt:

Kloratomerna är bättre på att dra till sig elektroner än vad jodidjonerna är på att hålla emot, så kloratomerna i klormolekylen drar till sig en elektron var från två jodidjoner, så att det bildas jodmolekyler och kloridjoner.

Jodidjonerna är sämre på att dra till sig elektroner än vad kloridjonerna kan hålla emot, så baklängesreaktionen sker inte.

Ja, jag tror jag fattar. Om ett ämne redan oxiderats kan det inte oxideras igen. Så får man frågan, såsom den var ställd av OP, kan man utesluta natrium som redan oxiderats. Jod har däremot reducerats, och kan därav oxideras i en redoxreaktion, sant?

Jodidjonerna var reducerade från början, och det var alltså möjligt att oxidera dem. Samtidigt reducerades kloret till kloridjoner.

Svara Avbryt
Close