7 svar
27 visningar
MMTM 13
Postad: 18 sep 19:19 Redigerad: 18 sep 19:55

kemiska formler

Jag har fått följande uppgift: Beräkna antalet mikromol natriumoxid i 7.85 mg? Jag undrar hur ska jag utifrån periodiska systemet eller andra sätt veta att natriumoxid kemiska formel blir Na₂O? 

MMTM skrev:

Jag har fått följande uppgift: Beräkna antalet mikromol natriumoxid i 7.85 mg? Jag undrar hur ska jag utifrån periodiska systemet eller andra sätt veta att natriumoxid kemiska formel blir Na₂O? 

Är du med på att Na2O är ett salt, d v s det är uppbyggt av positivt och negativt laddade partiklar, som kallas joner?

MMTM 13
Postad: 18 sep 20:23

Ja, men forstår ff inte hur jag ska kunna skriva kemiska formeln för ämnen allmänt inte bara natriumoxid som är angivet i denna exempel. Menar du att positivt och negativt laddade partiklar, som kallas joner påverkar kemiska formeln? 

Vissa enatomiga joner (bl a Na+ och O2-) är lätta att "avslöja" med hjälp av periodiska systemet.

I vilken grupp i periodiska systemet hittar du natrium, Na? Hur många valenselektroner har alla grundämnen i denna grupp? Vilken laddning får ämnenas joner?

I vilken grupp i periodiska systemet hittar du syre, O? Hur många valenselektroner har alla grundämnen i denna grupp? Vilken laddning får ämnenas joner?

MMTM 13
Postad: 18 sep 20:50 Redigerad: 18 sep 20:55
Smaragdalena skrev:

Vissa enatomiga joner (bl a Na+ och O2-) är lätta att "avslöja" med hjälp av periodiska systemet.

I vilken grupp i periodiska systemet hittar du natrium, Na? Hur många valenselektroner har alla grundämnen i denna grupp? Vilken laddning får ämnenas joner?

I vilken grupp i periodiska systemet hittar du syre, O? Hur många valenselektroner har alla grundämnen i denna grupp? Vilken laddning får ämnenas joner?

Om man har oxidationstal eller elektronkonfiguration angivet kan man med hjälp av de kunna skriva kemiska formeln för ett ämne? 

Ja, men det är ett cirkelresonemang eftersom oxidationstalet = jonladdningen för enatomiga joner. Du behöver lära dig att hitta jonladdningarna med hjälp av periodiska systemet för atomer i grupperna 1, 2, 13-17. Övergångsmetallerna (grupp 3-12) är krångligare, så där är man tvungen att lära sig de viktgaste utantill.

MMTM 13
Postad: 18 sep 21:49
Smaragdalena skrev:

Ja, men det är ett cirkelresonemang eftersom oxidationstalet = jonladdningen för enatomiga joner. Du behöver lära dig att hitta jonladdningarna med hjälp av periodiska systemet för atomer i grupperna 1, 2, 13-17. Övergångsmetallerna (grupp 3-12) är krångligare, så där är man tvungen att lära sig de viktgaste utantill.

Okej men om vi tar det från igen från början. Ursäkta för förvirrandet, hur ska man kunna kemiska formler allmänt? finns det specefika regler jag ska tänka på? 

När det gäller jonförningar så behöver man dels lära sig hur det funkar med jonerna i grupp 1, 2 samt 13-17, dels lära sig ett antal joner utantill och dels lära sig hur man kombinerar positiva och negativa joner så att summaladdningen blir 0.

Svara Avbryt
Close