4 svar
66 visningar
vt04 är nöjd med hjälpen!
vt04 231
Postad: 10 nov 2019

kol, försurning

räknas kol (koldioxid) som en faktor till försurning? 

Isåfall, stämmer denna reaktionen eller saknar jag något?

 

C (s) + O2 (g)=> CO2 (g)

CO2 (g) + H2O (l) ⇄ H2CO3 (g)

H2CO3 (g) ⇄ HCO3⁻  + H⁺

Teraeagle 11385 – Moderator
Postad: 10 nov 2019 Redigerad: 10 nov 2019

Koldioxid bidrar i allra högsta grad till försurningen, men på ett annorlunda sätt. Svaveldioxid och kväveoxider uppstår lokalt, t.ex. från bilarna i en stad eller från en fabrik med dålig gasrening. De kan sedan transporteras en bit med vindar men regnar sedan ner ganska snabbt på marken i form av svavelsyra och salpetersyra. Det är två starka syror som ger kraftig försurning.

Koldioxid avges över hela världen och regnar ner i form av kolsyra  enligt dina reaktioner, fast tillståndet ska vara vattenlösning (aq) istället för gas (g). Kolsyra är en mycket svag syra som inte sänker pH-värdet lika mycket, men eftersom i princip allt regnvatten är svagt surt p.g.a. de stora förekomsterna av koldioxid så ger det en global, ”långsam” försurning. Mycket koldioxid kan dessutom lösas upp i haven där det sedan långsamt fräter sönder korallrev och påverkar bildningen av kalkskal.

vt04 231
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

Koldioxid bidrar i allra högsta grad till försurningen, men på ett annorlunda sätt. Svaveldioxid och kväveoxider uppstår lokalt, t.ex. från bilarna i en stad eller från en fabrik med dålig gasrening. De kan sedan transporteras en bit med vindar men regnar sedan ner ganska snabbt på marken i form av svavelsyra och salpetersyra. Det är två starka syror som ger kraftig försurning.

Koldioxid avges över hela världen och regnar ner i form av kolsyra  enligt dina reaktioner, fast tillståndet ska vara vattenlösning (aq) istället för gas (g). Kolsyra är en mycket svag syra som inte sänker pH-värdet lika mycket, men eftersom i princip allt regnvatten är svagt surt p.g.a. de stora förekomsterna av koldioxid så ger det en global, ”långsam” försurning. Mycket koldioxid kan dessutom lösas upp i haven där det sedan långsamt fräter sönder korallrev och påverkar bildningen av kalkskal.

Aha, vad är skillnaden på "ag" och "g", ska det bytas överallt?

aq (notera att det är ett litet Q och inte ett litet G) är en förkortning för aqua som betyder vatten. Det betyder att ämnet är löst i vatten. I dina reaktioner är det kolsyran, vätekarbonatjonerna och vätejonerna/oxoniumjonerna som är i vattenlösning och ska ha (aq) som tillstånd.

g står för gas och anges när ett ämne är i gasfas, vilket gäller för syrgas och koldioxid i ditt exempel.

vt04 231
Postad: 10 nov 2019
Teraeagle skrev:

aq (notera att det är ett litet Q och inte ett litet G) är en förkortning för aqua som betyder vatten. Det betyder att ämnet är löst i vatten. I dina reaktioner är det kolsyran, vätekarbonatjonerna och vätejonerna/oxoniumjonerna som är i vattenlösning och ska ha (aq) som tillstånd.

g står för gas och anges när ett ämne är i gasfas, vilket gäller för syrgas och koldioxid i ditt exempel.

Okej, tack så mycket för all hjälp!!

Nu förstår jag allt MYCKET bättre!

Svara Avbryt
Close