17 svar
53 visningar
Soderstrom är nöjd med hjälpen!
Soderstrom 1117
Postad: 16 sep 2020

Kulans laddning

Alltså, jag tror att det är två formler jag ska kombinera. Den ena är F=Eq\displaystyle F=Eq men andra vet inte...

F=mg.

Soderstrom 1117
Postad: 16 sep 2020 Redigerad: 16 sep 2020

Fick inte till det. F=EqF=Eq och F=mgF=mg Det ger: q=mgE=20·10-6·9,822,0·103=...\displaystyle q= \frac{mg}{E}= \frac{20\cdot 10^{-6} \cdot 9,82}{2,0 \cdot 10^3} =... fel svar.

 Rätt svar är 3,6·10-83,6 \cdot 10^{-8} CC

Laguna 11023
Postad: 16 sep 2020 Redigerad: 16 sep 2020

Du ska nog använda vinkeln 20°20^{\circ} också. 

Som vanligt: Har du ritat?

Soderstrom 1117
Postad: 16 sep 2020

Jag har ritat men jag vet inte hur jag ska använda vinkeln i beräkningarna. 

Laguna 11023
Postad: 16 sep 2020

Visa bilden. Har du satt ut alla krafter? 

Soderstrom 1117
Postad: 17 sep 2020

Jag fick ett värde på 3.35*1083.35*10^{8}, vilket stämmer ganska bra med facit. Men hur ska man resonera kring om det är mgsin(20)mgsin(20) eller mgcos(20)mgcos(20) i beräkningarna?


Laguna 11023
Postad: 17 sep 2020

mg är rätt, men vad är de andra för något?

Soderstrom 1117
Postad: 17 sep 2020

Komponenterna.

Laguna 11023
Postad: 17 sep 2020

OK. Om det bara ser ut så så skulle kulan falla neråt. Var är den elektriska kraften?

Soderstrom 1117
Postad: 17 sep 2020

Elektriska kraften pekar åt vänster.

Laguna 11023
Postad: 17 sep 2020

Ta med den i bilden.

Soderstrom 1117
Postad: 17 sep 2020
Laguna skrev:

Ta med den i bilden.

Då har du (om du flyttar om vektorpilarna lite) en rätvinklig triangel med kateterna mg respektive Eq. Vilken trigonometrisk funktion kan du ha nytta av i det här fallet?

Soderstrom 1117
Postad: 17 sep 2020

Det blir tangens. Men jag förstår forfarande inte varför.

Jroth 1073
Postad: 17 sep 2020

Den resulterande kraften FrF_r (den röda vektorn) ska enligt kraftjämvikt uppfylla

Frsin(20°)=EqF_r\sin(20^{\circ})=Eq

Frcos(20°)=mgF_r\cos(20^{\circ})=mg

Lös vi ut q från ekvationerna får vi

q=Frsin(20°)E=mgsin(20°)cos(20°)E=mgEtan(20°)q=\frac{F_r\sin(20^{\circ})}{E}=\frac{mg\sin(20^{\circ})}{\cos(20^{\circ})E}=\frac{mg}{E}\tan(20^{\circ})

Laguna 11023
Postad: 17 sep 2020

Den tredje kraften som verkar på kulan är spännkraften i snöret. Du kan ställa upp samband mellan de tre krafterna med hjälp av trigonometri. 

Svara Avbryt
Close