2 svar
53 visningar
Elsa W. 22
Postad: 7 aug 2020 13:04

Läkemedels absorption

Hej!

 

Min fråga gäller farmakologi och vad som händer med ett läkemedel då det intas peroralt. Jag förstår att läkemedlet först måste lösas upp och därefter absorberas. Vad jag förstått betyder aborptionen att det helt enkelt penetrerar cellmembranen (vilka cellers cellmembran?). Därefter når läkemedlet systemkretsloppet och distribueras till sina målmolekyler. Min fråga är nu följande, varför måste läkemedel som intas peroralt gå via blodet för att kunna verka? Exempelvis ibuprofen hämmar ju cox-enxymer och cox-enzymer finns såvitt jag vet också i vävnaderna kring mag-tarmkanalen. Varför måste ibuprofen och övriga läkemedel som intas peroralt gå via blodet istället för att direkt verka på sina målreceptorer?

matsC 198
Postad: 10 aug 2020 16:49

Amatörsvar:  Cox-hämmarna har ju biverkningen att ge blödningar i magslemhinnan just pga att de verkar redan i magsäcken

och man uppmanas inta dem med rejält med vatten för att de ska 'forsa förbi' utan att hinna verka där så länge. Desutom finns några cox2-hämmare som salva (Voltaren). Anledningen är nog helt enkelt att för att cox-hämmaren ska verka t.ex. i en inflammerad höftled så måste den komma dit på nåt sätt och då är det enklare att låta blodomloppet sköta det än att stich en kanyl  i i ledkapseln. Som sagt amatörfunderingar av en artrospatient.

Qetsiyah 5224 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 10 aug 2020 19:02 Redigerad: 10 aug 2020 19:05

För att man vill att läkemedlet ska verka systemiskt? Bara för att målreceotorerna finns på mag-epitelceller är det inte nödvändigtvis där man vill att läkemedlet ska verka.

Jag är varken säker på din fråga eller det här ämnet, så du får förtydliga.

Svara Avbryt
Close