3 svar
229 visningar
Minka007 är nöjd med hjälpen!
Minka007 45
Postad: 27 jun 2019

Logiken kring att beräkna normalkraft (centripetalrörelse)

Hej!

Jag sitter just nu mycket med uppgifter som dessa: Lars (50 kr) gungar i en gunga där repen är 1,8 m och han åker upp 0,5 m vid varje gungning.

a) Bestäm normalkraften från sitsen när han är i sitt understa läge.

Lösningen är: Normalkraft = Tyngdkraft + F(Centripetal).

Hur vet man att det inte är N = T - Fc? Eller N = Fc - T?! I just can't wrap my head around this!

Tack så mycket!

SeriousCephalopod 2047
Postad: 27 jun 2019 Redigerad: 27 jun 2019

Centripetalkraft är inte en konkret verklig kraft som normalkraft, friktinskraft, gravitaitonkraft, elektrostatisk kraft osv. 

Centripetalkraft är endast en specifik del av kraftresultaten, summan av alla krafter på en kropp. När man har exempelvis sitter i en bil och accellererar i en kurva så agerar en massa krafter på en och summan av dessa är en kraftresultant. Om man tar delen av kraftresultaten som är parallell med vägen (rörelseriktningen) så kallar man den transversalkraften och om man tar delen av kraftresultaten som är vinkelrät mot vägen, som pekar "in i kurvan" så kallar man detta för centripetalkraft. Centripetalkraften är kraften som trycker dig i sidled, transversalkraften det som trycker dig i ryggen, oavsett vilka specifika typer av krafter det råkar röra sig om. 

Vid det nedersta läget i en gunga finns det ingen kraft som verkar i rörelseriktningen. Det finns inget som skjuter en framåt. Endast uppåt. 

I detta sammanhang är centripetalkraft alltså exakt synonymt med kraftresultant och man kan räkna som vanligt med jämvikt. 

Taylor 566
Postad: 27 jun 2019

Repet måste bära både din vikt (som är någorlunda konstant) (repet måste dra uppåt) plus åstadkomma den behövda centripetalkraften (som beror på din rörelse) (repet måste dra uppåt).

Ebola 1342
Postad: 27 jun 2019

Om du frilägger Lars i den nedre punkten får du följande diagram:

Där Lars nu får nöja sig med att han ser ut som en låda. Om vi nu använder Newtons andra lag med positiv riktning uppåt får vi att:

+F=ma:N-mg=ma

Vi har att accelerationen är centripetalaccelerationen a=v2r och får:

N=mg+mv2r

Således är normalkraften i understa läget summan av tyngdkraften och centripetalkraften. 

Svara Avbryt
Close